Η Novartis καλωσόρισε τη δημοσίευση μίας μεγάλης κλίμακας μελέτης σε πραγματικές συνθήκες στο περιοδικό European Respiratory Journal*, η οποία έδειξε ότι τα λάθη κατά τον χειρισμό της συσκευής εισπνοής της θεραπείας για την αντιμετώπιση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά σοβαρών παροξύνσεων της νόσου. Η νέα μελέτη επισημαίνει ότι η εκπαίδευση στη χρήση των συσκευών εισπνοής πρέπει να αποτελεί βασικό σημείο  της φροντίδας των ασθενών με ΧΑΠ1.

Η μελέτη αξιολόγησε τη χρήση της συσκευής εισπνοής περίπου 3.000 (n=2.935) ασθενών με ΧΑΠ κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στην κλινική και διαπίστωσε ότι υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα των βασικών λαθών κατά τον χειρισμό ανάμεσα σε έξι ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές. Λάθη στον χειρισμό παρατηρήθηκαν με όλες τις συσκευές, αλλά ήταν λιγότερα με τη συσκευή για τις θεραπείες της ΧΑΠ  της Novartis1, η οποία επιτρέπει στους ασθενείς να ακούσουν, να δουν και να νοιώσουν ότι έχουν πάρει σωστά την πλήρη δόση της φαρμακευτικής αγωγής τους2,3.

«Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει τη σχέση ανάμεσα στις σοβαρές παροξύνσεις της ΧΑΠ που μπορεί να χρήζουν νοσοκομειακής θεραπείας και των κρίσιμων λαθών στη χρήση της συσκευής εισπνοής», δήλωσε ο κ. Γρηγόριος Ρομπόπουλος, Chief Scientific Officer της Novartis Hellas. «Είναι ενθαρρυντικό για εμάς να βλέπουμε ότι η συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της ΧΑΠ της Novartis σχετίστηκε με μικρότερο αριθμό κρίσιμων λαθών στον χειρισμό της σε σχέση με τις άλλες συχνά χρησιμοποιούμενες συσκευές για τη ΧΑΠ. Αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα, γιατί βοηθά τους ασθενείς να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να αποκομίσουν όφελος από τη θεραπεία που παρέχεται από τη συγκεκριμένη συσκευή.»

Η νέα μελέτη έδειξε ότι, σε προηγούμενο από την μελέτη διάστημα τριών μηνών, το ποσοστό των ασθενών που εμφάνισε σοβαρές παροξύνσεις που έχρηζαν νοσηλείας ή επίσκεψης σε μονάδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών ήταν διπλάσιο στους ασθενείς με τουλάχιστον ένα κρίσιμο λάθος στη χρήση της συσκευής (6,9%) σε σχέση με εκείνους που δεν έκαναν  λάθη στη χρήση της συσκευής (3,3%)1. Αυτό αποτελεί  ένα κλινικά σημαντικό εύρημα, καθώς λιγότερο από το 40% των ασθενών που μελετήθηκε ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει τη συσκευή χωρίς να κάνει λάθη (κρίσιμα ή μη)1. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη ανάγκη για εκπαίδευση στη χρήση συσκευής εισπνοής πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην αντιμετώπιση της ΧΑΠ.1

Γενικές πληροφορίες για τα λάθη στη χρήση της συσκευής εισπνοής σε αυτή τη μελέτη

Τα λάθη στη χρήση της συσκευής εισπνοής ταξινομήθηκαν ως «ανεξάρτητα» εάν δεν είχαν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης, όπως είναι για παράδειγμα η εκπνοή πριν από την εισπνοή. Τα λάθη που «συσχετίζονταν με τη συσκευή» κατηγοριοποιήθηκαν ως τέτοια. Τα λάθη θεωρούνταν «κρίσιμα» εάν μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την παροχή της δόσης στους πνεύμονες του ασθενούς.1

Γενικές πληροφορίες για τα προϊόντα της Novartis για τη ΧΑΠ

Η Novartis έχει αναλάβει δέσμευση αναφορικά με την εκπλήρωση των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών των ασθενών με ΧΑΠ και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους παρέχοντας καινοτόμα φάρμακα και συσκευές. Το χαρτοφυλάκιο της Novartis για τη ΧΑΠ περιλαμβάνει, το γλυκοπυρρόνιο, την ινδακατερόλη και τον συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου, όλα εκ των οποίων ενδείκνυνται ως θεραπεία συντήρησης για ασθενείς με ΧΑΠ. H Novartis πήρε τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης για το βρωμιούχο  γλυκοπυρρόνιο τον Απρίλιο του 2005 από την εταιρεία Vectura και τον συνεργάτη στην ανάπτυξή του, την εταιρεία  Sosei.

Η Novartis συνεχίζει την ανάπτυξη αναπνευστικών προϊόντων που θα παρέχονται μέσω της συσκευής εισπνοής χαμηλής αντίστασης, καθιστώντας τα κατάλληλα για ασθενείς με περιορισμό της ροής του αέρα διαφορετικής βαρύτητας3. Η συσκευή εισπνοής της Novartis επιτρέπει στον ασθενή να ακούσει, να αισθανθεί και να δει ότι έχει λάβει σωστά την πλήρη δόση  της φαρμακευτικής αγωγής 2,3.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ΧΑΠ

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) εκτιμάται ότι επηρεάζει 210 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως4 και αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου 5. Πρόκειται για μία προοδευτική νόσο (συνήθως επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου), και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή4,6. Η ΧΑΠ δυσχεραίνει την αναπνοή, με συμπτώματα που επιβαρύνουν σημαντικά τη λειτουργικότητα των ασθενών (δηλ. περιορισμός δραστηριότητας, μειωμένη κινητικότητα) και την ποιότητα ζωής4,6.

Οι παροξύνσεις συνιστούν αιφνίδια επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΧΑΠ, η οποία μπορεί να προκαλέσει φόβο στους ασθενείς, με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσφορίας, άγχους και επιδείνωσης της ποιότητας ζωής7. Οι παροξύνσεις της ΧΑΠ σχετίζονται επίσης με σημαντικό φορτίο και κόστος σε σχέση με τη φροντίδα της υγείας8, ειδικά λόγω της συχνής ανάγκης για νοσηλεία. Κατά συνέπεια η πρόληψη των παροξύνσεων αποτελεί σημαντικό στόχο για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ προκειμένου να βελτιωθεί η μακροχρόνια κατάσταση της υγείας και να εξοικονομηθούν πόροι υγείας9.

*Η έρευνα αυτή υποστηρίζεται από επιχορήγηση της Novartis.

Πηγές: 1. Molimard M, Raherison C, Lignot S, et al. Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation and inhaler device handling: real-life assessment of 2935 patients. Eur Respir J 2017; 49:1601794 [https://doi.org/10.1183/13993003.01794-2016].
2. EU Summary of Product Characteristics. Available at: www.medicines.org.uk/emc/medicine/29533 [Accessed 9 February 2017].
3. Pavkov R, Mueller S, Fiebich K, et al. Characteristics of a capsule based dry powder inhaler for the delivery of indacaterol. CMRO. 2010;26; 11:2527–2533.
4. Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD). Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach. Available at: http://www.who.int/gard/publications/GARD_Manual/en/ [Accessed 9 February 2017].
5. World Health Organization: The top 10 causes of death fact sheet No 310. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/ [Accessed May 2017].
6. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2017. Available at: http://goldcopd.org/ [Accessed 9 February 2017].
7. Adams R, Chavannes N, Jones K, et al. Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease—a patients’ perspective. Prim Care Respir J. 2006;15:2:102-109.
8. Toy EL, Gallagher K, Stanley E, et al. The economic impact of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease and exacerbation definition: a review. COPD. 2010;7:214-28.
9. Anzueto A. Impact of exacerbations on COPD. European Respiratory Review. 2010;19:116:113-118.