Οι ορμονικές αλλαγές κατά το γυναικείο μηνιαίο  κύκλο δεν έχουν επίδραση στις νοητικές ικανότητες, έδειξαν ευρήματα έρευνας στο περιοδικό Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Η Brigitte Leeners, του University Hospital Zurich, δήλωσε ότι οι ορμονικές αλλαγές που συνδέονται με τον κύκλο δεν δείχνουν σχέση με τις νοητικές ικανότητες. Γενικά, η νοητική επίδοση των γυναικών δεν διαταράσσεται από ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στο μηνιαίο κύκλο.

Οι ερευνητές εξέτασαν 3 νοητικές πλευρές κατά τη διάρκεια 2 κύκλων και ανακάλυψαν ότι τα επίπεδα οιστρογόνων, προγεστερόνης και τεστοστερόνης δεν έχουν επίδραση στη μνήμη  εργασίας, σε γνωσιακές προδιαθέσεις/παρακάμψεις και στην ικανότητα προσοχής σε 2 πράγματα ταυτόχρονα.

Γενικά, καμία από τις ορμόνες που μελετήθηκαν δεν είχε σταθερή, εφαρμόσιμη επίδραση στις νοητικές ικανότητες.

Οι ερευνητές επέλεξαν 68 γυναίκες που υπέστησαν λεπτομερή παρακολούθηση για να ερευνηθούν αλλαγές σε 3 επιλεγμένες νοητικές διαδικασίες, σε διαφορετικά στάδια του μηνιαίου κύκλου.

Ενώ η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τον πρώτο κύκλο υπέδειξε ότι οι γνωσιακές προδιαθέσεις/παρακάμψεις και η προσοχή επηρεάστηκαν, τα αποτελέσματα δεν αναπαράχθηκαν στο δεύτερο κύκλο.

Η ομάδα εξέτασε για διαφορές στην επίδοση μεταξύ γυναικών και αλλαγές στην ατομική επίδοση διαχρονικά και δεν ανακάλυψε καμία.

Πηγές:
Frontiers in Behavioral Neuroscience.