Φάρμακο που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση του διαβήτη θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους με Πάρκινσον, σύμφωνα με έρευνα.

Σε κλινική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε 62 ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, η λήψη  αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1 βελτίωσε μετρίως κινητικά συμπτώματα, επίδραση που συνεχίστηκε όταν οι ασθενείς δεν εκτίθεντο πια στο φάρμακο.

Ο Tom Foltynie (University College London), πιστεύει ότι η νέα έρευνα είναι συναρπαστική αλλά προειδοποιεί ότι το φάρμακο χρειάζεται περαιτέρω δοκιμή πριν είναι σίγουρος για τυχόν μακροχρόνια οφέλη.

Για τη δοκιμή, ασθενείς με ιδιοπαθή νόσο του Πάρκινσον χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Μισοί έλαβαν αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1 και οι υπόλοιποι έλαβαν placebo, μια φορά την εβδομάδα για 48 εβδομάδες. Αυτό ακολουθήθηκε από περίοδο έκπλυσης 12 εβδομάδων.

Στις 48 εβδομάδες, όσοι είχαν λάβει placebo εξασθένησαν ενώ όσοι ήταν στην ομάδα αγωγής ήταν σταθεροί.

Στις 60 εβδομάδες, αφού είχε σταματήσει για 3 μήνες η αγωγή, όσοι λάμβαναν το φάρμακο είχαν ακόμα καλύτερο σκορ σε υποκλίμακα του MDS-UPDRS σε σχέση με την ομάδα που έλαβε placebo. Στην ομάδα που έλαβε αγωγή, τα σκορ βελτιώθηκαν κατά 1 μονάδα, κατά μέσον όρο, ενώ επιδεινώθηκαν κατά 2,1 μονάδες στην ομάδα placebo.

Ο Foltynie δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που μια κλινική δοκιμή που εστιάζει σε ασθενείς με τη νόσο έδειξε τέτοιου μεγέθους επίδραση. Το φάρμακο δεν κρύβει μόνο τα συμπτώματα αλλά κάνει κάτι στην υποβόσκουσα νόσο.

Όπως σημειώνουν στο περιοδικό The Lancet, οι ερευνητές, το φάρμακο αντιπροσωπεύει σημαντική νέα οδό για τη διερεύνηση της νόσου του Πάρκινσον.

Πηγές:
The Lancet.