Παιδιά μεταξύ 7 και 9 ετών μπορεί ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άσθματος αν οι μητέρες τους έπιναν πολλά σακχαρούχα ροφήματα στην εγκυμοσύνη, προειδοποιεί νέα έρευνα.

Η ερευνήτρια Sheryl Rifas-Shiman, του Harvard Medical School, δήλωσε ότι η αποφυγή της υψηλής πρόσληψης σακχαρούχων ροφημάτων στην εγκυμοσύνη και στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος μείωσης του κινδύνου παιδικού άσθματος.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του Annals of the American Thoracic Society, έγινε σε 1.000 ζευγάρια μητέρων- παιδιών στις ΗΠΑ.

Μετά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο, μητέρες που έλαβαν μέρος στην έρευνα συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την κατανάλωση τροφών και ροφημάτων, περιλαμβανομένων αναψυκτικών και φρουτοποτών.

Όταν τα παιδιά έφτασαν στην ηλικία των 3,3 ετών, οι μητέρες συμπλήρωσαν ακόμα ένα ερωτηματολόγιο όπου ανέφεραν την κατανάλωση τροφών και ροφημάτων των παιδιών τους, περιλαμβανομένων αναψυκτικών και φρουτοποτών.

Στη μέση παιδική ηλικία, ποσοστό 19% των παιδιών είχε άσθμα.

Μητέρες στο υψηλότερο τεταρτημόριο της κατανάλωσης σακχαρούχων αναψυκτικών στην εγκυμοσύνη ήταν 63% πιο πιθανό σε σχέση με όσες ανήκαν στο χαμηλότερο τεταρτημόριο να έχουν παιδιά με άσθμα στη μέση παιδική ηλικία.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι άλλες έρευνες έδειξαν σχέσεις μεταξύ παχυσαρκίας και άσθματος και μεταξύ σακχαρούχων ροφημάτων και υψηλής πρόσληψης φρουκτόζης και αυξημένου κινδύνου για άσθμα.

Πηγές: Annals of the American Thoracic Society.