Έρευνα ανακάλυψε ότι καθώς μεγαλώνει ο μισθός το μέσο βάρος μιας γυναίκας τείνει να μειώνεται.

Ωστόσο αυτό δεν ισχύει στους άντρες.

Με βάση στοιχεία του 2014 η παχυσαρκία ήταν χαμηλότερη στην ομάδα υψηλότερων εισοδημάτων στις γυναίκες αλλά όχι στους άντρες.

Ερευνητές του CDC, με επικεφαλής την Cynthia Ogden, εξέτασαν στοιχεία από το 2011 έως το 2014.

Ανακάλυψαν ότι γενικά, περίπου 31% των ανθρώπων στο εύρος υψηλότερου εισοδήματος ήταν παχύσαρκοι.

Αυτό συγκριτικά με ποσοστό 40% παχυσαρκίας σε ανθρώπους με οικογενειακό εισόδημα κάτω από αυτό το όριο.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα επίπεδα παχυσαρκίας των γυναικών μειώνονταν όταν αυξανόταν το εισόδημα, από 45% για γυναίκες στο όριο φτώχειας σε 43% στις γυναίκες μεσαίου εισοδήματος και κάτω του 30% σε γυναίκες με υψηλότερο επίπεδο εισοδήματος.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η τάση φάνηκε να αφορά μόνο τις λευκές γυναίκες. Στις έγχρωμες, τα ποσοστά παχυσαρκίας παρέμεναν περίπου ίδια, άσχετα από το εισόδημα.

Δεν υπήρχε παρόμοια τάση για τους άντρες.

Το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας για Αμερικανούς άντρες ήταν στην ομάδα μέσου εισοδήματος στο 38,5%. Αυτό, συγκριτικά με άντρες που ήταν είτε στο όριο φτώχειας είτε στο εύρος υψηλότερου εισοδήματος.

Στους έγχρωμους, η έρευνα έδειξε ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξάνονται καθώς αυξάνει το εισόδημα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Morbidity and Mortality Weekly Report.

Πηγές: Morbidity and Mortality Weekly Report.