Νέα  έρευνα εξέτασε αλλαγές που συμβαίνουν στην ικανότητα κατάποσης κάποιου καθώς γερνά.

Η ερευνητική ομάδα του The Johns Hopkins University ελπίζει ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν κέντρα αποκατάστασης να σχεδιάσουν  ασκήσεις που θα μπορούσαν να βοηθούν στην πρόληψη διαταραχών κατάποσης σε ηλικιωμένους που έχουν κίνδυνο, δήλωσε ο Dr. Alba Azola.

Η έρευνα έγινε σε 31 ενηλίκους 62 έως 91 ετών, που δεν είχαν προβλήματα κατάποσης και 33 υγιείς νέους 18 έως 28 ετών.

Και οι δυο ομάδες πέρασαν από X-ray video test που αποκάλυψε τους μηχανισμούς κατάποσης των συμμετεχόντων.

Η εξέταση έδειξε πόσο διάστημα ήταν κλειστή η τραχεία κατά τη διάρκεια της κατάποσης, πόσος χρόνος μεσολαβούσε μέχρι να κλείσει ο αεραγωγός και πόση τροφή εμποδιζόταν από το να εισχωρήσει τους πνεύμονες.

Στους ηλικιωμένους, η κατάποση άρχισε αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι η τροφή έμπαινε στο φάρυγγα αργότερα και ήθελε περισσότερο χρόνο μέχρι την έναρξη δράσεων που την εμποδίζουν να εισχωρήσει στον αεραγωγό, δήλωσαν ερευνητές.

Αυτό θέτει τους ηλικιωμένους σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εισχωρήσει τροφή στους πνεύμονές τους, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο πνευμονίας εξ εισροφήσεως, η οποία μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο.

Αν και είναι πιο κοινά στους ηλικιωμένους τα προβλήματα κατάποσης, μπορούν να επηρεάσουν και νεότερους ενήλικες.

Περίπου οι μισοί από αυτούς που διαγιγνώσκονται με δυσφαγία πεθαίνουν εντός ενός έτους από τη διάγνωση, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο συνέδριο της Dysphagia Research Society.