Το κάπνισμα και ο διαβήτης θα μπορούσαν να αυξάνουν τον κίνδυνο μη φυσιολογικής συσσώρευσης ασβεστίου στον εγκέφαλο, αναφέρει νέα έρευνα από την Ολλανδία.

Η έρευνα περιέλαβε σχεδόν 2.000 ανθρώπους μέσης ηλικίας 78 ετών που επισκέφτηκαν κλινική μνήμης.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου έδειξαν ότι το 19% αυτών είχε μη φυσιολογικές ασβεστοποιήσεις στον ιππόκαμπο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η μεγάλη ηλικία, ο διαβήτης και το κάπνισμα συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο ασβεστοποιήσεων στον ιππόκαμπο.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η νόσος Alzheimer συνδέεται με συρρίκνωση του ιππόκαμπου.

Πρόσθεσαν ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ παρουσίας και σοβαρότητας ασβεστοποιήσεων ιππόκαμπου και νοητικής λειτουργίας.

Η Dr. Esther J.M. de Brouwer, δήλωσε ότι ο ιππόκαμπος είναι φτιαγμένος από διαφορετικές στρώσεις και είναι πιθανό οι ασβεστοποιήσεις να μη βλάπτουν τη δομή του που είναι σημαντική για την αποθήκευση της μνήμης. Άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι η επιλογή των συμμετεχόντων που προέρχονταν από κλινική που ειδικεύεται σε προβλήματα μνήμης.

Αν και η έρευνα δεν σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καταλήξει αν το κάπνισμα και ο διαβήτης αυξάνουν τον κίνδυνο ασβεστοποιήσεων στον ιππόκαμπο, τα ευρήματα υποδεικνύουν σχέση.

Η Brouwer, του University Medical Center στην Ουτρέχτη, δήλωσε ότι γνωρίζουμε πως ασβεστοποιήσεις στον ιππόκαμπο είναι συχνές, ιδιαίτερα σε μεγάλη ηλικία.

Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αν αυτές στον ιππόκαμπο συνδέονται με τη νοητική λειτουργία.

Γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα και ο διαβήτης είναι παράγοντες κινδύνου.

Σε πρόσφατη έρευνα ιστοπαθολογίας, ασβεστοποιήσεις στον ιππόκαμπο φάνηκε να αποτελούν ένδειξη αγγειακής νόσου.

Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα και ο διαβήτης είναι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.

Είναι επομένως πιθανό, το κάπνισμα και ο διαβήτης να είναι παράγοντες κινδύνου για ασβεστοποιήσεις στον ιππόκαμπο.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Radiology.

 

Πηγές: Radiology.