Νέα έρευνα έγινε σε 129 υπέρβαρους ή παχύσαρκους άντρες και γυναίκες μεταξύ 40 και 80 ετών με υπέρταση οι οποίοι δεν λάμβαναν ανιυπερτασικά. Οι ερευνητές χώρισαν τυχαία τους συμμετέχοντες σε μια από 3 παρεμβάσεις διάρκειας 16 εβδομάδων.

  • Διατροφή DASH σε συνδυασμό με πρόγραμμα ελέγχου βάρους (συμβουλευτική και άσκηση υπό επίβλεψη)
  • DASH με τη βοήθεια διατροφολόγου
  • Καθόλου αλλαγές στην άσκηση ή στις διατροφικές συνήθειες

Στο τέλος της έρευνας, η πρώτη ομάδα μείωσε την αρτηριακή πίεση σε 16 mmHg (συστολική) και 10 mmHg (διαστολική) κατά μέσον όρο.

Η δεύτερη ομάδα μείωσε σε 11 mmHg και 8 mmHg κατά μέσον όρο αντίστοιχα και η τρίτη ομάδα είχε ελάχιστη πτώση αρτηριακής πίεσης κατά 3 mmHg (συστολική) και 4 mmHg (διαστολική).

Σύμφωνα με τους ερευνητές μόνο το 15% αυτών στην πρώτη ομάδα και το 23% της δεύτερης χρειάστηκαν αντιυπερτασικά, ενώ δεν υπήρχε αλλαγή στην τρίτη ομάδα, όπως συνιστάται από τις οδηγίες του 2017.

 

Πηγές: American Heart Association