Σταδιακή σωματική δραστηριότητα ακόμα και ελαφράς έντασης συνδέεται με μεγαλύτερο όγκο εγκεφάλου και υγιή εγκεφαλική γήρανση.

Σημαντικές ενδείξεις αναφέρουν ότι η τακτική σωματική δραστηριότητά μπορεί ενδεχομένως να εμποδίσει τη νοητική έκπτωση και την άνοια.

Οι δραστήριοι άνθρωποι έχουν χαμηλότερους μεταβολικούς και αγγειακούς παράγοντες κινδύνου και αυτοί μπορεί ενδεχομένως να εξηγεί την τάση για υγιή εγκεφαλική γήρανση. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα επίπεδα δραστηριότητας που είναι κατάλληλα για πρόληψη άνοιας παραμένουν ασαφή.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Framingham Heart Study, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι κάθε επιπλέον ώρα με ελαφρά σωματική δραστηριότητα ήταν ισοδύναμη με περίπου 1,1 έτος λιγότερης εγκεφαλικής γήρανσης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το όριο για τη θετική σχέση σωματικής δραστηριότητας και γήρανσης του εγκεφάλου μπορεί ενδεχομένως να είναι χαμηλότερο, πιο εύκολα επιτεύξιμης έντασης ή όγκου.

Η Nicole Spartano, του Boston University School of Medicine (BUSM) δήλωσε ότι κάθε επιπλέον ώρα ελαφράς σωματικής δραστηριότητας συνδεόταν με υψηλότερο όγκο εγκεφάλου, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν πληρούσαν τις τρέχουσες οδηγίες. Τα στοιχεία είναι σε ευθυγράμμιση με την ιδέα ότι πιθανά οφέλη της σωματικής δραστηριότητας στην εγκεφαλική γήρανση μπορεί ενδεχομένως να προκύπτουν σε χαμηλότερο, πιο εύκολα προσβάσιμο επίπεδο έντασης ή όγκου.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο JAMA Network Open.