Ο ΠΟΥ για πρώτη φορά βάζει την επαγγελματική εξουθένωση στη λίστα με τις νόσους (ICD) που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για διάγνωση.

Ο ΠΟΥ έφτασε στην απόφαση της συγκεκριμένης κατάταξης στην πρόσφατη World Health Assembly στη Γενεύη.

Ακολουθώντας συστάσεις από ειδικούς υγείας παγκοσμίως, η λίστα ICD δημιουργήθηκε το 2018 και εγκρίθηκε το Σάββατο.

Στρες στην εργασία

Ο ΠΟΥ κατέταξε τώρα το burnout ως σύνδρομο που θεωρείται ότι προκύπτει από χρόνιο στρες στην εργασία που δεν έχει ρυθμιστεί επιτυχώς.

Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από 3 διαστάσεις

  • Αίσθημα εξάντλησης ενέργειας
  • Αυξημένη ψυχική απόσταση από την εργασία ή αίσθημα αρνητισμού ή κυνισμού σχετικών με την εργασία
  • Μειωμένη επαγγελματική αποτελεσματικότητα

Το Burnout αναφέρεται συγκεκριμένα σε φαινόμενα στον εργασιακό χώρο και δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται για να περιγράψει εμπειρίες σε άλλους τομείς της ζωής.