Γενετικοί λόγοι, ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον, είναι παράγοντες που επηρεάζουν το πότε και πώς γερνά ο άνθρωπος.

Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση είναι επίσης σημαντική. Ερευνητές του Center for Healthy Aging και Department of Public Health ανακάλυψαν ότι 4 ή περισσότερα χρόνια με εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας στην ενήλικο ζωή κάνουν σημαντική διαφορά όσον αφορά το πότε το σώμα αρχίζει να δείχνει σημάδια γήρανσης.

Οι ερευνητές εξέτασαν 5.500 μεσήλικες χρησιμοποιώντας διάφορους δείκτες γήρανσης- σωματική ικανότητα, νοητική λειτουργία και επίπεδο φλεγμονής.

Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με το εισόδημα των συμμετεχόντων 22 χρόνια πριν την εξέταση. Ετήσιο εισόδημα 60% κάτω του μέσου εισοδήματος θεωρείται σχετική φτώχεια.

Με αυτό τον τρόπο οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ οικονομικών δυσκολιών και της πρώιμης γήρανσης.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε σωματικές και βοηθητικές εξετάσεις που ήταν έκφραση της γενικής δύναμης και λειτουργικότητας.

Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων.

Άνθρωποι που βρέθηκαν κάτω από το σχετικό επίπεδο φτώχειας τουλάχιστον 4 χρόνια στην ενήλικο ζωή τους είχαν σημαντικά χειρότερη επίδοση από αυτούς που ποτέ δεν είχαν πέσει κάτω από αυτό.

Επιπλέον, οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα φλεγμονής των συμμετεχόντων.

Υψηλό επίπεδο φλεγμονής είναι σημάδι ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε επίπεδο συναγερμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αρρώστιας και γήρανσης, Η έρευνα δείχνει ότι όσοι είχαν οικονομικές δυσκολίες επίσης είχαν υψηλά επίπεδα φλεγμονής.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ομάδες με σοβαρές οικονομικές προκλήσεις αρκετές φορές στην ενήλικο ζωή τους γερνούν νωρίτερα από άλλες.

 

Πηγές: University of Copenhagen The Faculty of Health and Medical Sciences