"Η αξιοποίηση της δύναμης των ψηφιακών τεχνολογιών είναι απαραίτητη για την επίτευξη της καθολικής κάλυψης της υγείας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ζωτικά εργαλεία για την προαγωγή της υγείας, για να κρατήσουν τον κόσμο ασφαλή και να εξυπηρετήσουν τους ευάλωτους ". Αυτά τα λόγια ανήκουν  στο γενικό διευθυντή του του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανεξέτασε συστηματικά στοιχεία σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και συμβουλεύτηκε εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο για να διατυπώσει συστάσεις για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέγιστο αντίκτυπο στα συστήματα υγείας και στην υγεία των ανθρώπων.

Μία ψηφιακή παρέμβαση που ήδη έχει θετικές επιπτώσεις σε ορισμένους τομείς στέλνει υπενθυμίσεις σε έγκυες γυναίκες για να παρευρεθούν σε ραντεβού προγεννητικής φροντίδας ή για τον εμβολιασμό των παιδιών. Άλλες ψηφιακές προσεγγίσεις που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν εργαλεία υποστήριξης και καθοδήγησης των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, για να  επικοινωνούν και να συμβουλεύονται θέματα υγείας από διάφορες τοποθεσίες.

«Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών προσφέρει νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων», λέει η Dr. Soumya Swaminathan, επικεφαλής επιστήμονας της WHO. "Ωστόσο, τα στοιχεία καταδεικνύουν επίσης τις προκλήσεις όσον αφορά τον αντίκτυπο ορισμένων παρεμβάσεων."

Και προσθέτει: "Αν οι ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει να διατηρηθούν και να ενσωματωθούν στα συστήματα υγείας, είναι απαραίτητο να είναι σε θέση να επιδείξουν μακροπρόθεσμες βελτιώσεις σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους παροχής υπηρεσιών υγείας".

Για παράδειγμα, η κατευθυντήρια γραμμή υποδεικνύει τη δυνατότητα βελτίωσης της διαχείρισης αποθεμάτων. Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων των εμπορευμάτων και τα κενά που υπάρχουν. Ωστόσο, η κοινοποίηση αυτή από μόνη της δεν αρκεί για τη βελτίωση της διαχείρισης των εμπορευμάτων. Άρα τα συστήματα υγείας πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται και να λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα για την ανανέωση των απαραίτητων βασικών προϊόντων.

Οι παρεμβάσεις ψηφιακής υγείας δεν επαρκούν από μόνες τους

Η κατευθυντήρια γραμμή δείχνει ότι τα συστήματα υγείας πρέπει να ανταποκρίνονται στην αυξημένη προβολή και διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Επίσης, οι πολίτες πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα δικά τους δεδομένα είναι ασφαλή και ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο επειδή υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ευαίσθητα θέματα υγείας, όπως θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας χρειάζονται επαρκή κατάρτιση για να ενισχύσουν το κίνητρό τους στη μετάβαση σε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας χρησιμοποιώντας πιο εύκολα την νέα τεχνολογία. Η κατευθυντήρια γραμμή υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής υποστηρικτικών περιβαλλόντων για την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση ασταθών υποδομών, καθώς και πολιτικών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων,  της διακυβέρνησης και του συντονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά τα εργαλεία δεν θα κατακερματιστούν σε ολόκληρο το σύστημα υγείας.

Η κατευθυντήρια γραμμή ενθαρρύνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους υπεύθυνους υλοποίησης να επανεξετάσουν και να προσαρμοστούν σε αυτές τις συνθήκες, εάν θέλουν τα ψηφιακά εργαλεία να οδηγήσουν σε απτές αλλαγές  σεβόμενοι πάντα τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

"Η ψηφιακή υγεία δεν είναι μια ασημένια σφαίρα", λέει ο Bernardo Mariano, επικεφαλής στην Υπηρεσία  Πληροφοριών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι προσδίδουν αξία στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και στα άτομα που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των υποδομών, ενώ πρέπει να υπάρχει και σωστός συντονισμός ".

Η κατευθυντήρια γραμμή κάνει επίσης συστάσεις για την τηλεϊατρική, η οποία επιτρέπει στα άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές να λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα, δικτυακές πύλες ή άλλα ψηφιακά εργαλεία. Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι αυτό είναι ένα πολύτιμο συμπλήρωμα στις αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει εντελώς. Είναι επίσης σημαντικό οι διαβουλεύσεις να διεξάγονται από ειδικευμένους ιατρούς και να διατηρείται η προστασία της ιδιωτικής ζωής των πληροφοριών για την υγεία των ατόμων.

Η κατευθυντήρια γραμμή υπογραμμίζει τη σημασία της προσέγγισης των ευάλωτων πληθυσμών και τη διασφάλιση ότι η ψηφιακή υγεία δεν τους θέτει σε κίνδυνο με κανένα τρόπο.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή μολονότι αντιπροσωπεύει τη βασικότερη στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών καλύπτει μόνο ένα κλάσμα των πολλών πτυχών της ψηφιακής υγείας.

Το 2018, οι κυβερνήσεις ενέκριναν ομόφωνα ψήφισμα της Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Υγεία, καλώντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναπτύξει μια παγκόσμια στρατηγική για την ψηφιακή υγεία για να υποστηρίξει τις εθνικές προσπάθειες για την επίτευξη της καθολικής υγειονομικής κάλυψης. Η στρατηγική αυτή προβλέπεται να εξεταστεί στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας  το 2020. 

 

Πηγές: https://www.who.int/news-room/detail/17-04-2019-who-releases-first-guideline-on-digital-health-interventions