Τα Τ- κύτταρα που μεταναστεύουν στον εμφραγματικό ιστό μετά από καρδιακή προσβολή σχηματίζονται στους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες που βρίσκονται στο μέσο του θώρακα μεταξύ των δύο πνευμόνων. Από εκεί, μεταναστεύουν στην καρδιά, όπου υποστηρίζουν την πρώιμη επούλωση του κατεστραμμένου καρδιακού μυϊκού ιστού.

Αυτό αναφέρει ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Gustavo Ramos στο Γερμανικό Κέντρο Καρδιακής Ανεπάρκειας του Würzburg (DZHI), το οποίο χρηματοδοτείται από το Διεπιστημονικό Κέντρο Κλινικής Έρευνας (IZKF). Η εργασία της ερευνητικής ομάδας δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Investigation.

Η ομάδα μπόρεσε να δείξει την σύνδεση μεταξύ του μεγέθους και σοβαρότητας του εμφράγματος, των λεμφαδένων, του πλήθους των Τ-κυττάρων και της αναγέννησης της καρδιάς: Όσο πιο σοβαρό ήταν το έμφραγμα, τόσο μεγαλύτεροι ήταν οι λεμφαδένες και τόσο καλύτερη η θεραπεία. Επιπλέον, οι ερευνητές μπόρεσαν να προσδιορίσουν το μόριο που είναι υπεύθυνο για το σχηματισμό Τ- κυττάρων.

Ο επιστήμονας από το Würzburg, Ulrich Hofmann, είχε ήδη ανακαλύψει το 2012 ότι τα Τ- κύτταρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επούλωση πληγών μετά από καρδιακή προσβολή. Ο Ramos επηρεάστηκε από αυτή την ανακάλυψη. Οι ερευνητές βρήκαν ότι ένα τμήμα που ονομάζεται "MYHCA614-629" σε μια σημαντική για τα καρδιακά μυϊκά κύτταρα δομική πρωτείνη  - την "Myosin Heavy Chain Alpha" (MYHCA), αποτελεί κυρίαρχο καρδιακό αντιγόνο το οποίο ενεργοποιεί την παραγωγή των Τ - κυττάρων μετά από καρδιακή προσβολή.

Η Ομάδα Εργασίας κατόρθωσε να επιβεβαιώσει τα ευρήματα από τις μελέτες και τα πειράματα σε ποντίκια σε ασθενείς που είχαν υποστεί έμφραγμα, σε συνεργασία με το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στην πανεπιστημιακή κλινική του Würzburg .

Στην μη - επεμβατική εξέταση PET-CT, ο ραδιοσυνδέτης CXCR4 έδειξε σε ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου διόγκωση των λεμφαδένων και αύξηση του αριθμού των κυττάρων. "Είναι αξιοσημείωτο ότι η αλλαγή στους λεμφαδένες συσχετίστηκε με το μέγεθος του εμφράγματος και προφανώς και με την καρδιακή λειτουργία", αναφέρει ο Ramos.

Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όσο πιο σοβαρό είναι το έμφραγμα, τόσο πιο πολλά καρδιακά αντιδρώντα Τ- κύτταρα σχηματίζει το σώμα. Αρχικές έρευνες 6 μήνες μετά το έμφραγμα δείχνουν επίσης ότι η ποσότητα Τ - κυττάρων συνδέεται με την αναγέννηση της καρδιάς. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι λεμφαδένες, τόσο καλύτερη είναι η θεραπεία ", εξηγεί.

"Τα ευρήματα θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σύντομα να ταυτοποιήσουμε με μη επεμβατικό τρόπο τους ασθενείς εκείνους, στους οποίους θα μπορούσε να επηρεαστεί η επούλωση των πληγών εξαιτίας του ανοσοποιητικού συστήματος, και οι οποίοι χρήζουν ειδικής μεταχείρισης", δήλωσε ο Stefan Frantz, διευθυντής της ιατρικής κλινικής και πολυκλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Würzburg.

Πηγές: Journal of Clinical Investigation