Ερευνητές του Johns Hopkins University ανέφεραν ότι πέτυχαν να προβλέπουν τον κίνδυνο νεφρικής νόσου εντός πενταετίας, με απλό υπολογισμό.

Ο Dr. Josef Coresh, καθηγητής στο Bloomberg School of Public Health δήλωσε ότι με τις εξισώσεις κινδύνου που ανέπτυξαν οι ερυενητές, οι γιατροί θα μπορούσαν να καθορίσουν με ακρίβεια ποιος θα αναπτύξει χρόνια νεφρική νόσο τα επόμενα χρόνια- και οι αναλύσεις τους υπέδειξαν ότι μπορούν να διατηρήσουν αυτή την ακρίβεια σε ποικιλία κλινικών περιβαλλόντων παγκοσμίως.

Η νέα υπολογιστική μέθοδος χρησιμοποιεί μείγμα παραγόντων, όπως η ηλικία, η υπέρταση και ο διαβήτης, για να προβλέψει αν κάποιος πρόκειται να αναπτύξει χρόνια νεφρική νόσο.

Θα μπορούσε να βοηθά τους γιατρούς να εντοπίζουν ασθενείς που έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης νεφρικής νόσου και οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από έγκαιρη αγωγή.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία περισσότερων των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από 28 χώρες και ανέπτυξαν εξίσωση, χρησιμοποιώντας παράγοντες κινδύνου για χρόνια νεφρική νόσο, που οι γιατροί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να προβλέπουν ποιοι ασθενείς είναι πιθανό να εμφανίσουν την πάθηση.

Ανάλυση των σκορ κινδύνου που προβλεπόταν από εξισώσεις ήταν αρκετά ακριβής για να χρησιμοποιηθεί κλινικά.

Ο υπολογισμός θεωρήθηκε ακριβής όταν χρησιμοποιήθηκε με άλλη ομάδα περισσότερων των 2 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Medical Association.

 

Πηγές: Journal of the American Medical Association.