Κάθε χρόνο η καρδιαγγειακή νόσος (CVD) προκαλεί 3,9 εκατομμύρια θανάτους στην Ευρώπη και πάνω από 1,8 εκατομμύρια θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αντιστοιχεί στο 45% όλων των θανάτων στην Ευρώπη και στο 37% στα κράτη της ΕΕ . Το 15% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ευρώπη οφείλεται σε υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Κοστίζει δε στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τα 210 δισ. ευρώ ετησίως. Από το συνολικό κόστος των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην ΕΕ, περίπου το 53% (111 δισ. Ευρώ) οφείλεται στο κόστος υγειονομικής περίθαλψης, το 26% (54 δισεκ. Ευρώ) στην απώλεια της παραγωγικότητας και το 21% (45 δισ. Ευρώ) στη φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από  καρδιαγγειακή νόσο. 

Οι χώρες μεσαίου εισοδήματος αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal, το εμβληματικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (ESC).

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς το βάρος των καρδιαγγειακών νοσημάτων στις 57 χώρες-μέλη της ΕSC, την υποδομή και τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για θεραπεία και τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους και θεραπείες.

Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και αντιπροσωπεύει το 47% όλων των θανάτων σε γυναίκες και το 39% όλων των θανάτων σε άνδρες στις χώρες μέλη της ESC. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 27 ετών, παρατηρήθηκε περιορισμένη μείωση της καρδιαγγειακής νόσου στην Ευρώπη και σε 11 χώρες δεν υπήρξε καθόλου πτώση. Ομοίως, η επίπτωση των κύριων συστατικών της CVD, της στεφανιαίας νόσου (στενές αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα) και του εγκεφαλικού επεισοδίου, έδειξαν μόνο μικρές μειώσεις.

Σε σύγκριση με τις χώρες υψηλού εισοδήματος, οι χώρες μεσαίου εισοδήματος έχουν:

1) Περισσότερους πρόωρους θανάτους (πριν την ηλικία των 70 ετών) λόγω CVD.
2) Μεγαλύτερο ποσοστό των δυνητικών ετών ζωής που χάνονται λόγω της καρδιαγγειακής νόσου.
3) Υψηλότερη τυποποιημένη ηλικία εμφάνισης και επικράτησης της στεφανιαίας νόσου και του εγκεφαλικού επεισοδίου.
4) Τρεις φορές περισσότερα χρόνια χάθηκαν λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, αναπηρίας ή πρόωρου θανάτου.

"Τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν την ανάγκη για συντονισμένη εφαρμογή των πολιτικών πρόληψης του καρκίνου του πνεύμονα, ιδιαίτερα στις χώρες μεσαίου εισοδήματος όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη", δήλωσε ο καθηγητής Πάνος Βάρδας, τέως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας και διευθυντής της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Υπηρεσίας στις Βρυξέλλες."

"Οι χώρες μεσαίου εισοδήματος είναι λιγότερο ικανές να καλύψουν το κόστος της σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης από τις χώρες υψηλού εισοδήματος αφήνοντας τους ασθενείς χωρίς πρόσβαση σε σύγχρονες καρδιαγγειακές εγκαταστάσεις", πρόσθεσε ο ίδιος, συμπληρώνοντας ότι η διαθεσιμότητα εμφύτευσης βαλβίδας transcatheter, οι σύνθετες τεχνικές για τη θεραπεία της αθηροσκληρωτικής στεφανιαίας νόσου και η μεταμόσχευση καρδιάς ποικίλλουν από χώρα σε χώρα σε μεγάλο βαθμό".

Αναλύσεις σύμφωνα με το φύλο δείχνουν ότι σε σύγκριση με τις γυναίκες, οι άντρες έχουν:

1) Υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας με βάση την ηλικία ανά 100.000 άτομα, σε γυναίκες υψηλού εισοδήματος (283 για γυναίκες έναντι 410 ανδρών) και μεσαίου εισοδήματος (790 για γυναίκες έναντι 1.022 για άνδρες).
2) Υψηλότερη ηλικιακή τυποποιημένη επίπτωση στεφανιαίας νόσου ανά 100.000 κατοίκους (132.0 για τις γυναίκες έναντι 235.9 για τους άνδρες) και επικράτηση της νόσου σε 100.000 άτομα (1.895 για γυναίκες έναντι 2.665 για τους άνδρες).
3) Υψηλότερη ηλικιακή τυποποιημένη επίπτωση από εγκεφαλικό επεισόδιο ανά 100.000 άτομα (130.3 για γυναίκες έναντι 159.9 για τους άνδρες) και επικράτηση ανά 100.000 άτομα (1.272 για γυναίκες έναντι 1.322 για άνδρες).
4) Σχεδόν δύο φορές περισσότερα χρόνια χάθηκαν λόγω κακής υγείας, αναπηρίας ή πρόωρου θανάτου (3.219 έναντι 5.925 ανά 100.000 άτομα σε γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα).

"Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η πιο συνηθισμένη αιτία πρόωρου θανάτου (πριν από τα 70 έτη) στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες η συνηθέστερη αιτία είναι ο καρκίνος", σημειώνει ο καθηγητής Adam Timmis, επικεφαλής της ομάδας της έκθεσης.

Άλλα αξιόλογα στατιστικά στοιχεία είναι τα εξής:

Η στεφανιαία νόσος και το εγκεφαλικό επεισόδιο αντιστοιχούσαν στο 82% των ετών που χάθηκαν λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, αναπηρίας ή πρόωρου θανάτου.
Τα έτη ηλικίας τυποποιημένα, που χάθηκαν λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, αναπηρίας ή πρόωρου θανάτου, παρουσιάζουν απότομη πτώση τα τελευταία 27 χρόνια, με μόλις δύο χώρες μεσαίου εισοδήματος να σημειώνουν αύξηση.

Η πιθανή αναστρεψιμότητα των παραγόντων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής αρτηριακής πίεσης και της αυξημένης χοληστερίνης, καθώς και οι ανθυγιεινές συμπεριφορές όπως ο καθιστικός τρόπος ζωής και η κακή διατροφή αποτελούν τεράστια ευκαιρία για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας που τεκμηριώνονται στην παρούσα έκθεση.

Ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη σχετική μείωση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο, διαβήτη και χρόνιες αναπνευστικές νόσους κατά 25% μέχρι το 2025 είναι μάλλον απίθανο να επιτευχθεί, ενώ οι μετριοπαθείς τάσεις καρδιαγγειακών που τεκμηριώνονται στην παρούσα έκθεση καλύπτουν ανησυχητικές αυξήσεις σε θνησιμότητα σε ορισμένες χώρες μέλη. 

Πηγές: https://www.escardio.org/The- ESC/Press-Office/Press- releases/Middle-income- countries-are-hardest-hit-by- cardiovascular-disease-in- Europe