Ερευνητές του Mayo Clinic πιστεύουν τώρα ότι άνθρωποι με διαβήτη έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια.

Σε ευρήματα που δημοσιευτήκαν στο  Mayo Clinic Proceedings, ερευνητές εντόπισαν ότι ο διαβήτης έχει ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας.

Στην έρευνα που έγινε σε πληθυσμό, ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας ήταν σχεδόν διπλάσιος σε ανθρώπους με διαβήτη έναντι υγιών ανθρώπων.

Έχει υποδειχτεί ότι η καρδιακή ανεπάρκεια σε ανθρώπους με διαβήτη μπορεί ενδεχομένως να είναι αποτέλεσμα άλλης πάθησης όπως υπέρτασης ή στεφανιαίας νόσου. Ωστόσο δεν είναι πάντα έτσι.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν τη μακροπρόθεσμη επίδραση του διαβήτη στην καρδιακή ανεπάρκεια και εξέτασαν τον κίνδυνο θανάτου.

Από αρχικό δείγμα 2.042 rανθρώπων επέλεξαν 116 ανθρώπους με διαβήτη για την έρευνα και 232 υγιείς. Σε διάστημα 10 ετών το 21% όσων είχαν διαβήτη που εμφάνισαν καρδιακή ανεπάρκεια την εμφάνισαν ανεξάρτητα από άλλα αίτια.

Συγκριτικά, το 12% του δείγματος που δεν είχε διαβήτη εμφάνισε καρδιακή ανεπάρκεια. Οι ερευνητές δεν ανακάλυψαν διαφορά στους θανάτους από καρδιά, στην καρδιακή προσβολή και στο εγκεφαλικό στις 2 ομάδες.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το εύρημα στηρίζει την έννοια της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας.