Σε συνέχεια και των πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την υγεία στην Ελλάδα (Health at a Glance, 2019), που ανακοίνωσε ο ΣΕΒ, το Ινστιτούτο Prolepsis ενημερώνει ότι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας θα παρουσιάσουν την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου την Έκθεση: «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ. Ελλάδα: Προφίλ Υγείας 2019».

Το Προφίλ Υγείας για την Ελλάδα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τον ΣΕΒ, είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας του ΟΟΣΑ και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα Προφίλ Υγείας ανά χώρα παρέχουν μια συνοπτική επισκόπηση της υγείας και των συστημάτων υγείας στην ΕΕ/Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε συνάρτηση με τις σχετικές πολιτικές.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών θα συζητήσουν σημαντικά ζητήματα που παρουσιάζονται στην Έκθεση και αφορούν στην κατάσταση της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα, τις ανισότητες στην υγεία, τις καταστροφικές δαπάνες που υφίστανται τα νοικοκυριά στον συγκεκριμένο τομέα, την οργάνωση του συστήματος υγείας, κ.ά.

Την ημερίδα διοργανώνει το Ινστιτούτο Prolepsis στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (10 π.μ., αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης).