Τα κινητά τηλέφωνα είναι πάντα γύρω μας και σε απόσταση αναπνοής- ή σχεδόν πάντα.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο των ανθρώπων και στον οργανισμό τους όταν το τηλέφωνό τους είναι μακριά ή κοντά τους αλλά χωρίς να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν;

Αυτό ερεύνησε ο Dave Markowitz, σε έρευνα δημοσιεύτηκε στο PLOS One.

Ήθελε να εξετάσει πώς ανταποκρίνονταν οι συμμετέχοντες όταν ασκούσαν αυτοέλεγχο με τα κινητά τους.

Επέλεξε 125 ανθρώπους και τους χώρισε σε 3 ομάδες. Στη συνέχεια αυτοί έπρεπε να καθίσουν μόνοι σε άδειο δωμάτιο για 6 λεπτά- αν και δεν ήξεραν τη διάρκεια.

Οι ομάδες χωρίστηκαν ως εξής

  • Μέλη στην πρώτη ομάδα έπρεπε να ψυχαγωγηθούν με το κινητό αλλά χωρίς να γράφουν μηνύματα ή να μιλούν σε αυτό.
  • Στη δεύτερη ομάδα έπρεπε να αφήσουν τα τηλέφωνα εκτός δωμάτιου,  να καθίσουν μόνοι και να διασκεδάσουν με τις σκέψεις τους.
  • Μέλη της τρίτης ομάδας έπρεπε να κρατήσουν κοντά τους τα τηλέφωνα αλλά με την οθόνη γυρισμένη ανάποδα στο τραπέζι μπροστά τους χωρίς να τα χρησιμοποιούν. Έπρεπε και αυτοί να διασκεδάσουν με τις σκέψεις τους.

Μετρήθηκε η δερμική αγωγιμότητα  (δείκτης διέγερσης). Το επίπεδο ευχαρίστησης, η δυσκολία συγκέντρωσης, η διάθεση και η περιπλάνηση του νου μετρήθηκαν με ερωτηματολόγια.

Ο Markowitz ανακάλυψε ότι συμμετέχοντες που δεν είχαν το κινητό τους είχαν μεγαλύτερη δυσκολία να συγκεντρωθούν και το μυαλό τους ήταν αποσπασμένο περισσότερο έναντι όσων χρησιμοποιούσαν το τηλέφωνό τους.

Όσοι έπρεπε να αντισταθούν στη χρήση του είχαν μεγαλύτερες ικανότητες συγκέντρωσης σε σχέση με όσους κάθισαν χωρίς το τηλέφωνό τους.

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα κινητά είναι πολύτιμα και βλέποντάς τα μπροστά τους ακόμα και αν δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν έχουν κάτι να σκέφτονται σε σύγκριση με το αν κάθονταν χωρίς το τηλέφωνό τους.

Τουλάχιστον, το να το έχει κάποιος μπροστά του ήταν ψυχολογικά καλύτερο από το να μην το έχει, δήλωσε ο ερευνητής. Το να έχει κάποιας μορφής εξωτερική διέγερση ακόμα, και αν αυτή δεν ήταν σε χρήση, μπορεί να βοηθήσει λίγο στη συγκέντρωση του νου.

Υποδεικνύει ότι η παρουσία του τηλεφώνου είναι καλύτερη από την απουσία αλλά δεν είναι σαφές αν το τηλέφωνο είναι κάτι το ιδιαίτερο ή αν οι συμμετέχοντες θα είχαν αντιδράσει το ίδιο έχοντας ένα βιβλίο μπροστά τους που δεν θα μπορούσαν να διαβάσουν.

Τα ευρήματα ταιριάζουν με έρευνα του Tim Wilson στο University of Virginia, που ανακάλυψε ότι όταν οι άνθρωποι είχαν χρόνο απλά να σκεφτούν, εμφάνισαν ψυχολογικές συνέπειες -λιγότερη διασκέδαση, περισσότερη δυσκολία συγκέντρωσης, περισσότερη περιπλάνηση του νου σε σύγκριση με το αν είχαν κάποιου είδους εξωτερική διέγερση.

Το μυαλό μπορεί να περιπλανηθεί και να αλλάξει εστίαση όταν κάποιος δεν έχει νοητικό βοήθημα που μπορεί να είναι λιγότερο ψυχολογικά θετικό για τους ανθρώπους.