Δεν περιλαμβάνεται η διενέργεια μοριακού ελέγχου για κορωνοϊό στα κριτήρια εξόδου  ασθενούς με COVID-19 από το νοσοκομείο.

Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε "οδηγίες για την έξοδο από το νοσοκομείο και για τη διακοπή των προφυλάξεων έναντι μετάδοσης ασθενών που νοσηλεύονται ή παραμένουν για φροντίδα κατ’ οίκον", που εκδόθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η απόφαση για την έξοδο ασθενή από το νοσοκομείο λαμβάνεται με βάση κλινικά κριτήρια και  χωρίς την ανάγκη να πληρούνται τα κριτήρια διακοπής των προφυλάξεων.

Πριν το εξιτήριο, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας του με ιατρό. Σε περίπτωση επιστροφής και διαμονής σε δομή φιλοξενίας (ιδρύματα χρονίως πασχόντων), η τήρηση των οδηγιών απομόνωσης και εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων πρόληψης μετάδοσης της λοίμωξης.

"Διευκρινίζεται ότι για την έξοδο ασθενή με COVID-19 δεν  απαιτείται η διενέργεια μοριακού ελέγχου για SARS-CoV 2", υπογραμμίζεται στο σχετικό κείμενο.

Προφύλαξη

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Οργανισμού, τα κριτήρια διακοπής των μέτρων προφύλαξης σε ασθενή με COVID-19 που πήρε εξιτήριο είναι τα εξής:

Πάροδος τουλάχιστον τριών 24ώρων από την υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των συμπτωμάτων του αναπνευστικού και πάροδος τουλάχιστον 14 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Στην περίπτωση ασθενή με αυξημένη πιθανότητα παρατεταμένης αποβολής του ιού ο οποίος, μετά την έξοδό του, αναμένεται να είναι σε στενή επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση, είναι προτιμότερο η απόφαση για διακοπή των μέτρων προφύλαξης να λαμβάνεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών) και βελτίωση συμπτωμάτων αναπνευστικού και αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου για SARS-CoV-2 σε τουλάχιστον δύο συνεχόμενα δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, με διαφορά λήψης ≥ 24 ώρες.

Αυξημένη πιθανότητα παρατεταμένης αποβολής έχουν ασθενείς με σοβαρή υποκείμενη ανοσοκαταστολή (φαρμακευτική αγωγή με ανοσοκατασταλτικά,  μεταμόσχευση μυελού οστών ή συμπαγών οργάνων, συγγενή ανοσοκαταστολή, HIV λοίμωξη).

Άτομα υψηλού κινδύνου είναι ασθενείς που επιστρέφουν σε δομή φροντίδας χρονίως πασχόντων ή δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Στην περίπτωση που ο ασθενής επιστρέφει στην  οικία του, πρέπει να κάνει τα εξής:

Συνέχιση απομόνωσης, μέχρις ότου να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διακοπή της: περιορισμός σε δικό του δωμάτιο με καλό αερισμό, χρησιμοποίηση απλής χειρουργικής μάσκας, αποφυγή στενής επαφής με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, χωριστά γεύματα, καλή υγιεινή των χεριών.

Στην περίπτωση που επιστρέφει σε δομή φροντίδας Υγείας πασχόντων ηλικιωμένων πρέπει να φροντίζει για τα εξής:

Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για διακοπή των μέτρων προφύλαξης: Επιστροφή του ασθενή σε δομή  φροντίδας που διαθέτει κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και δυνατότητα  τήρησης των μέτρων προφύλαξης που συστήνονται για τη φροντίδα ασθενών και παραμονή, ιδανικά, σε χώρο που προορίζεται ειδικά για τη φροντίδα ασθενών με COVID-19.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για διακοπή των προφυλάξεων, αλλά  ο ασθενής εξακολουθεί να έχει επίμονα συμπτώματα (επίμονο βήχα), πρέπει να γίνουν τα εξής: 

Περιορισμός του σε μονόκλινο δωμάτιο και χρήση απλής χειρουργικής μάσκας κατά τη διάρκεια της παροχής φροντίδας, μέχρι την πλήρη υποχώρηση όλων των συμπτωμάτων ή την πάροδο 14 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, οποιοδήποτε από τα δύο διαστήματα είναι μεγαλύτερο.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για διακοπή των μέτρων προφύλαξης και τα συμπτώματά του έχουν υποχωρήσει, δεν χρειάζεται περιορισμός λόγω του ιστορικού COVID-19.

Σπίτι

Για τα άτομα που είχαν ήπια συμπτώματα και δεν χρειάστηκαν νοσηλεία, αλλά παρέμειναν στο σπίτι τους, απαιτείται πάροδος τουλάχιστον τριών 24ώρων από την ανάρρωση (υποχώρηση πυρετού χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών και βελτίωση συμπτωμάτων αναπνευστικού) και πάροδος τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Τα τελείως ασυμπτωματικά άτομα που είχαν εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19, μπορούν να διακόψουν την απομόνωση στην οικία τους, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 και δεν έχουν εμφανίσει εν τω μεταξύ οποιοδήποτε σύμπτωμα νόσου.

Υγιεινή

Μετά τη λήξη της περιόδου απομόνωσης, πρέπει να τηρούνται οι προφυλάξεις και να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής.

Με βάση τις αυξανόμενες αναφορές σχετικά με την παρατεταμένη αποβολή του ιού στα κόπρανα αναρρωνυόντων ασθενών, συστήνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις και αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής, ακόμα και μετά τη λήξη της περιόδου απομόνωσης.

Δημ.Κ.