Αφότου  Γάλλοι ιατροί της  τροπικής ιατρικής ανέφεραν  την τελευταία εβδομάδα επιτυχείς δοκιμές με το φάρμακο κατά της ελονοσίας Hydroxy-Chloroquin  σε  ασθενείς  με COVID-19,  έρχεται τώρα μια νέα τυχαιοποιημένη μελέτη από την Κίνα στο medRxiv (2020, DOI: 10.1101 / 2020.03.22.2004075) να καταλήξει σε  θετικά αποτελέσματα. Οι αρμόδεις αρχές φαρμάκων πιστεύουν ότι η εκτεταμένη χρήση είναι πρόωρη και φοβούνται δυσχέρειες από τις εγκεκριμένες ενδείξεις.

Επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον Didier Raoult από το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille είχε χρησιμοποιήσει υδροξυχλωροκίνη σε 20 ασθενείς που είχαν ασθενήσει ελαφρά  με COVID-19. Μετά από 10 ημέρες, 14 ασθενείς (70%) ήταν απαλλαγμένοι από ιό, συμπεριλαμβανομένων όλων των ασθενών που έλαβαν επίσης αζιθρομυκίνη. Η μελέτη είχε μόνο μία ιστορική ομάδα σύγκρισης, η οποία  όμως περιορίζει σημαντικά την αξία της πληροφορίας.

Η νέα μελέτη, που διεξήχθη στο Νοσοκομείο Renmin στην Wuhan, είχε  αντίθετως ομάδα σύγκρισης. Η  ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον  Zhan Zhang  υπέβαλλε σε τυχαιοποιημένη μελέτη  62 ασθενείς με COVID-19 χωρίζοντάς τους σε 2 ομάδες.  Οι μισοί ασθενείς υποβλήθηκαν επιπρόσθετα με την κανονική και σε θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη . Οι άλλοι  μισοί δεν έλαβαν υδροξυχλωροκίνη. Η μελέτη δεν περιείχε placebo, δεν ήταν τυφλή, γεγονός που μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε μια ανισορροπία κατά την αξιολόγηση.

Όλοι οι ασθενείς είχαν επιβεβαιωμένη πνευμονία με υπολογιστική τομογραφία (CT). Ο κορεσμός οξυγόνου ήταν πάνω από 93%. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν κατά μέσο όρο 47 ετών και δεν είχαν προηγούμενες ασθένειες. Οι γιατροί πρόσεξαν επίσης να μην υπάρχουν βλάβες στα μάτια (αμφιβληστροειδοπάθεια), αρρυθμίες ή βλάβη στο ήπαρ και τα νεφρά, προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπλοκές της υδροξυχλωροκίνης.

Οι ασθενείς στη συνέχεια υποβλήθηκαν για 5 ημέρες σε θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη. Τα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν κλινική βελτίωση (κανονική θερμοκρασία, βήχα) και μεταβολές στην αξονική τομογραφία την επόμενη ημέρα παρακολούθησης αμέσως μετά τη λήξη της θεραπείας. Σύμφωνα με τον Zhang, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη έπαψαν πιο γρήγορα να έχουν  πυρετό και βήχα.  Δεν παρατηρήθηκε επιδείνωση σε κανέναν, κάτι που καταγράφηκε σε 4 ασθενείς στην ομάδα ελέγχου.

Οι ασθενείς συνήλθαν  επίσης ταχύτερα από πνευμονία. 25 από τους 31 ασθενείς (80,6%) παρουσίασαν βελτίωση στην 2η εξέταση CT σε σύγκριση με 17 από τους 31 ασθενείς (54,8%) στην ομάδα ελέγχου.

Και οι δύο μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς με ήπια πορεία. Αυτό θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή την υδροξυχλωροκίνη ως  μια επιλογή για μια σχετικά μεγάλη ομάδα

H  υδροξυχλωροκίνη δεν χρησιμοποιείται σήμερα στην ελονοσία, επειδή τα περισσότερα παθογόνα είναι ανθεκτικά. Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό βασικό φάρμακο για ορισμένες αυτοάνοσες ασθένειες όπως ο ερυθηματώδης λύκος.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανησυχεί για το γεγονός ότι η χρήση υδροξυχλωροκίνης σε COVID-19 θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις στον εφοδιασμό. Από την άποψη της υπηρεσίας φαρμάκων (την οποία η μελέτη της Κίνας δεν έχει ακόμη λάβει υπόψη), η υδροξυχλωροκίνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρις ότου δεν θα υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αποτελεσματική.

Πηγές: "ΜedRxiv"