Βρετανική έρευνα ανακάλυψε ότι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να κάνουν μη αλκοολούχες επιλογές αν αυτές ξεπερνούν τις αλκοολούχες.

Στην έρευνα, έλαβαν μέρος πάνω από 800 άνθρωποι. Όταν είχαν να επιλέξουν μεταξύ 8 ροφημάτων σε ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο, ήταν κατά 48% πιο πιθανό να επιλέξουν μη αλκοολούχο ρόφημα όταν ο αριθμός των προσφερόμενων ποτών αυξήθηκε από 4 σε 6.

Όταν ο αριθμός μειώθηκε από 4 σε 2, οι συμμετέχοντες ήταν κατά 46% λιγότερο πιθανό να μην πιουν αλκοόλ, αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο BMC Public Health.

Η Anna Blackwell, του University of Bristol, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη έρευνα που δείχνει ότι η αύξηση της διαθεσιμότητας μη αλκοολούχων ποτών σε σχέση με αλκοολούχα, σε διαδικτυακό σενάριο, μπορεί να αυξήσει την επιλογή τους.

Όταν οι περισσότερες επιλογές δεν περιείχαν αλκοόλ, ποσοστό  49% επέλεξε μη αλκοολούχο ρόφημα σε σύγκριση με  26% όταν οι περισσότερες επιλογές περιείχαν αλκοόλ.

Ολοι οι συμμετέχοντες έπιναν τακτικά και η μέση ηλικία τους ήταν τα 38 έτη.

Σχετικά με την πώληση ποτών, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το να γίνουν τα μη αλκοολούχα προϊόντα πιο εμφανή στους πελάτες μπορεί να τους επηρεάσει να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές.