Ο  Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος πραγματοποιεί νέα έρευνα με τίτλο "Η Ημικρανία στην Ελλάδα – 2020". Η νέα έρευνα έχει προσαρμοστεί  στις απαιτήσεις των ασθενών και της επικαιρότητας και θα αποτελέσει ένα ακόμη "όπλο" του Συλλόγου στον αγώνα που δίνει για την εισαγωγή της νέας θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα στη θετική λίστα του ΕΟΠΥΥ.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας, συντάχθηκε από τον κ. Κων/νο Μπίλια, Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου σε συνεργασία με την κα Κατερίνα Κουρούδη, μέλος του Συλλόγου, υπό την επιστημονική επίβλεψη των νευρολόγων - συμβούλων του Συλλόγου Δρ. Μιχάλη Βικελή και Δρ. Εμμανουήλ Δερμιτζάκη. Η έρευνα απευθύνεται στα μέλη του Συλλόγου, αλλά και στους επισκέπτες της διαδικτυακής του σελίδας που πάσχουν από ημικρανία. Δεν πρόκειται για έρευνα στον γενικό πληθυσμό και τα αποτελέσματά της θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τον πληθυσμό που συμμετείχε. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα όπως π.χ. τη γνώμη όσων ασθενών λαμβάνουν τη νέα θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα, ποιες είναι οι επιπτώσεις του COVID-19 στους ημικρανικούς ασθενείς, πόσο τους επηρέασε και πόσο τους εμπόδισε στο να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία τους, κλπ.

Το 2018 ο Σύλλογος παρουσίασε τα αποκαλυτικά αποτελέσματα της πρώτης πανελλήνιας; έρευνας και ανέδειξε τα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι ασθενείς λογω της πάθησης. Τα στοιχεία αυτά ήταν χρήσιμο εργαλείο για τον Σϋλλογο στην επικοινωνία στους αρμόδιους φορής της σοβαρότητας της νόοσυ.

Θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων της νέας έρευνας με αυτά της προηγούμενης για να αναδειχθούν πιθανές διαφορές όσον αφορά την αντιμετώπιση της ημικρανίας ή των επιπτώσεων στους ασθενείς.

Την έρευνα μπορείτε να βρείτε και να συμπληρώσετε στον σύνδεσμο.