Μία ενδιαφέρουσα συγκριτική μελέτη σχετικά με τα αίτια θανάτων κατά την περίοδο του lockdown και την αντίστοιχη περυσινή, πραγματοποίησε ομάδα ειδικών, υπό τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Αξιολογώντας τα ευρήματα από 125 νεκροψίες που έγιναν πέρυσι και 106 που έγιναν φέτος, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις, ενώ το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τους θανάτους εκτός νοσοκομείων.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πληθαίνουν οι φωνές περί πιθανής υποτίμησης του αριθμού των θανάτων από CoViD-19.

Τη μελέτη, που παρατίθεται πιο κάτω, υπογράφουν οι ιατροδικαστές του ΕΚΠΑ Εμμανουήλ Σακελλιάδης, Κωνσταντίνος Κάτσος, Ευμορφίλη Ζούζια και Χαρά Σπηλιοπούλου και ο Σωτήρης Τσιόδρας. 

Σύμφωνα με τη συντακτική ομάδα, σκοπός της ήταν να προσδιοριστούν και να συγκριθούν τα χαρακτηριστικά των νεκροψιών που έγιναν κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του απαγορευτικού (lockdown), έναντι των νεκροψιών που είχαν γίνει το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Μελετήθηκαν συνολικά 231 περιπτώσεις και βρέθηκαν συνοπτικά τα εξής:

  • Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και την ιθαγένεια των νεκρών στις δύο περιόδους.
  • Το 2020, καταγράφηκε αυξημένος αριθμός θανάτων στην ηλικιακή ομάδα 70 έως 79 ετών.
  • Όσον αφορά τον τόπο θανάτου, η αύξηση του ποσοστού θανάτων εκτός νοσοκομείου δεν επιβεβαιώθηκε ως στατιστικά σημαντική.
  • Ως προς τον τύπο θανάτου (βίαιος, απροσδόκητος), η μείωση των βίαιων θανάτων φέτος δεν επιβεβαιώθηκε ως στατιστικά σημαντική. Καταγράφηκε, ωστόσο, μείωση των θανατηφόρων τραυματισμών από τροχαία δυστυχήματα.
  • Καταγράφηκε, επίσης, ελαφρά αύξηση των αιφνίδιων θανάτων, ιδίως από έμφραγμα του μυοκαρδίου, στην οποία δεν αποδόθηκε στατιστική σημασία.

Οι επιστήμονες σχολιάζουν πως ένα μήνα μετά το locdown δεν εντοπίζονται σημαντικές διαφορές στους θανάτους μεταξύ των δύο συγκρινόμενων περιόδων.

Σημειώνουν, δε, πως σύντομα να διεξαχθεί περαιτέρω μελέτη, όταν θα διαθέτουν περισσότερα δεδομένα.

Έμφραγμα

Αναφερόμενη στο έμφραγμα, η συντακτική ομάδα τονίζει πως φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστο από την πανδημία COVID-19.

Οι ανθρωποκτονίες και οι αυτοκτονίες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και φαίνεται πως δεν επηρεάστηκαν από το ξέσπασμα του COVID-19 και το επακόλουθο lockdown.

Στατιστικά ανεπηρέαστοι παραμένουν οι αιφνίδιοι θάνατοι και εκτιμάται πως τα μέτρα που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές απέτρεψαν τη συντριπτική πίεση στο σύστημα Υγείας.

Το χαρακτηριστικά των νεκρών που αξιολογήθηκαν ήταν τα εξής:

Το 2019, το 64,8% αφορούσε άνδρες, ελληνικής καταγωγής (96,8%) και μέση ηλικία τα 64,76 έτη.

Το 2020, το 55,7% ήταν άνδρες ελληνικής καταγωγής (94,3%) και μέση ηλικία τα 67,4 έτη.

Επιπλέον Πληροφορίες