Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ενέκρινε μία νέα ένδειξη της απρεμιλάστης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με στοματικά έλκη που σχετίζονται με τη νόσο Behçet και είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία. Η έγκριση της απρεμιλάστης, ενός από του στόματος εκλεκτικού αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 4 (PDE4), ακολουθεί τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) που δόθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. 

Η απρεμιλάστη είναι το πρώτο κεντρικά εγκεκριμένο προϊόν για τη θεραπεία των στοματικών ελκών που σχετίζονται με τη Νόσο Behçet και μπορεί κατά συνέπεια να βοηθήσει στην κάλυψη της σημαντικής αυτής θεραπευτικής ανάγκης των ασθενών που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη πάθηση 

 Η Νόσος Behçet είναι μία σπάνια, χρόνια, πολυσυστηματική φλεγμονώδης νόσος που προκαλεί φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων. Τα στοματικά έλκη που σχετίζονται με τη Νόσο Behçet μπορεί να εμφανιστούν σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 97% των ασθενών και να προκαλέσουν σημαντική δυσφορία, επηρεάζοντας πολλαπλές πτυχές της ζωής των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους για ομιλία και πρόσληψη τροφής. 

Η έγκριση βασίστηκε κατά κύριο λόγο στα ευρήματα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από την τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 3 RELIEF™ (NCT02307513), η οποία αξιολόγησε την απρεμιλάστη σε 207 ενήλικες ασθενείς με Νόσο Behçet και ενεργά στοματικά έλκη, οι οποίοι είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία με τουλάχιστον μία μη βιολογική φαρμακευτική αγωγή και ήταν υποψήφιοι για να λάβουν συστηματική θεραπεία  . Επιπροσθέτως, δεδομένα από την τυχαιοποιημένη,
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 2 (BCT-001), στην οποία είχαν ενταχθεί 111 ασθενείς, συμπεριλήφθηκαν επίσης στην υποβολή. 

Ο Νίκος Αντωνακόπουλος, Γαστρεντερολόγος, Medical Affairs Director Immunology της GENESIS Pharma επεσήμανε σχετικά: «Η απρεμιλάστη έχει προσφέρει σημαντικό όφελος στους ασθενείς με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, καθώς από την έγκρισή της έως σήμερα έχουν λάβει τη θεραπεία περισσότεροι από 509.000 ασθενείς. Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα σημαντικό ορόσημο για εκείνους που πάσχουν από στοματικά έλκη τα οποία σχετίζονται με τη Νόσο Behçet.

Ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε το συντομότερο δυνατό να προσφέρουμε αυτό το όφελος και στους ασθενείς με Νόσο Behçet στη χώρα μας».
Η απρεμιλάστη εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2019 για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με στοματικά έλκη που σχετίζονται με τη Νόσο Behçet. Η απρεμιλάστηείναι επίσης εγκεκριμένη στην Ευρώπη για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής χρόνιας κατά πλάκας ψωρίασης σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν ή έχουν κάποια αντένδειξη ή εμφάνισαν μη
ανοχή σε άλλη συστηματική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοσπορίνης, της μεθοτρεξάτης ή του ψωραλενίου και της υπεριώδους ακτινοβολίας A (PUVA). Είναι ακόμη εγκεκριμένη ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με Τροποποιητικά της Νόσου Αντιρρευματικά Φάρμακα (DMARDs) για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή εμφάνισαν μη ανοχή σε προηγούμενη θεραπεία με DMARD. 

Η απρεμιλάστη έλαβε άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 και είναι πλέον εγκεκριμένη για αυτές τις ενδείξεις σε περισσότερες από 50 χώρες εκτός των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας.

Η απρεμιλάστη διατίθεται στην ελληνική αγορά από την ελληνική φαρμακευτική εταιρεία GENESIS Pharma βάσει συμφωνίας με την Amgen (Europe) GmbH.

Σχετικά με τη Μελέτη RELIEF™

Η μελέτη RELIEF™ είναι μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 3, η οποία αξιολόγησε την απρεμιλάστη 30 mg δύο φορές την ημέρα σε 207 ενήλικες ασθενείς με Νόσο Behçet και ενεργά στοματικά έλκη, οι οποίοι είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία με τουλάχιστον μία μη βιολογική φαρμακευτική αγωγή και ήταν υποψήφιοι για να λάβουν συστηματική θεραπεία. Αυτή η διάρκειας 64 εβδομάδων μελέτη διεξήχθη σε 53 κέντρα σε 10 χώρες. 

Στη μελέτη, 207 ενήλικοι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1 για να λάβουν είτε απρεμιλάστη 30 mg δύο φορές την ημέρα (n=104) είτε εικονικό φάρμακο (n=103) για την ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο φάση θεραπείας διάρκειας 12 εβδομάδων. Με την ολοκλήρωση της εβδομάδας 12, όλοι οι ασθενείς έλαβαν απρεμιλάστη για τη φάση ενεργού θεραπείας με διάρκεια 52 εβδομάδων.

Η αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε με βάση τον αριθμό των στοματικών ελκών και του πόνου που αυτά προκαλούν. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης RELIEF κατέδειξαν ότι η απρεμιλάστη 30 mg δύο φορές την ημέρα είχε ως αποτέλεσμα μία μείωση των στοματικών ελκών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο την εβδομάδα 12. Η απρεμιλάστη επέδειξε γρήγορη έναρξη δράσης με μία μείωση στον αριθμό των στοματικών ελκών και τον πόνο, ήδη από την πρώτη εβδομάδα.

Μεταξύ των ασθενών που έλαβαν συνεχή θεραπεία με απρεμιλάστη και παρέμειναν στη μελέτη, οι βελτιώσεις στα στοματικά έλκη και η μείωση του πόνου διατηρήθηκαν έως και την εβδομάδα 64. Η θεραπεία με απρεμιλάστη οδήγησε επίσης σε σημαντική μείωση της συνολικής ενεργότητας της νόσου σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο την εβδομάδα 12. Επιπροσθέτως, η θεραπεία
με απρεμιλάστη οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, όπως καταδείχθηκε από το ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής στη Νόσο Behçet. 

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε ≥5% των ασθενών που έλαβαν απρεμιλάστη στη μελέτη RELIEF ήταν η διάρροια (41,3%), η ναυτία (19,2%), η κεφαλαλγία (14,4%), η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (11,5%), ο πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα (8,7%), ο έμετος (8,7%) και ο πόνος στην πλάτη (7,7%) και ήταν κατά κύριο λόγο ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας. 

Σχετικά με τη Νόσο Behçet

Η Νόσος Behçet, η οποία αναφέρεται και ως Σύνδρομο Behçet, σχετίζεται με διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος και με φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων. Η Νόσος Behçet χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα έλκη του στόματος και των γεννητικών οργάνων, δερματικές βλάβες, ραγοειδίτιδα, αρθρίτιδα, καθώς και προσβολή του αγγειακού δικτύου, του κεντρικού νευρικού συστήματος και του γαστρεντερικού συστήματος.  Στοματικά έλκη παρουσιάζονται στους ασθενείες με Νόσο Behçet σε ποσοστό μεγαλύτερο του 97%. 
Η Νόσος Behçet έχει ταξινομηθεί σε πολλά μέρη του κόσμου ως σπάνιο ή «ορφανό» νόσημα.  Ο επιπολασμός της Νόσου Behçet είναι υψηλότερος στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Ιαπωνία. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με βάση την επισήμανση του προϊόντος (ΕΕ)

Ενδείξεις

Η απρεμιλάστη, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με Τροποποιητικά της Νόσου Αντιρρευματικά Φάρμακα (DMARDs), ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας (ΨΑ) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή εμφάνισαν μη ανοχή σε προηγούμενη θεραπεία με DMARD.
Η απρεμιλάστη ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής χρόνιας κατά πλάκας ψωρίασης σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν, ή έχουν κάποια αντένδειξη, ή εμφάνισαν μη ανοχή σε άλλη συστημική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοσπορίνης, της μεθοτρεξάτης ή του ψωραλενίου
και της υπεριώδους ακτινοβολίας Α (PUVA).
Η απρεμιλάστη ενδείκνυται για τη θεραπεία των στοματικών ελκών που σχετίζονται με τη νόσο Behçet (BD) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.
Αντενδείξεις
Η απρεμιλάστη αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα αυτού του σκευάσματος. Η απρεμιλάστη αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Νερό με σπόρους chia: Μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε κιλά;
‘Αδ. Γεωργιάδης: Το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ καθιστά τη θέση τους πιο ελκυστική
Γιατροί ΕΣΥ: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που καθορίζει τους όρους άσκησης ιδιωτικού έργου