Άνθρωποι που γελούν συχνά στην καθημερινότητά τους μπορεί ενδεχομένως να είναι καλύτερα’’ εξοπλισμένοι’’ να αντιμετωπίσουν τα στρεσογόνα γεγονότα, αν και αυτό δεν φαίνεται να αφορά την ένταση του γέλιου.

Αυτό ανακάλυψε έρευνα του University of Basel που δημοσιεύτηκε στο PLOS ONE.

Υπολογίζεται ότι οι άνθρωποι συνήθως γελούν  18 φορές την ημέρα. Οι ερευνητές έχουν επίσης αναφέρει διαφορές που σχετίζονται με την ώρα της ημέρας και το φύλο. Οι γυναίκες χαμογελούν περισσότερο από τους άντρες.

Νέα έρευνα εστίασε στη σχέση μεταξύ στρεσογόνων γεγονότων και γέλιου όσον αφορά το πώς εκλάμβαναν το στρες οι συμμετέχοντες στην καθημερινότητά τους.

Στην έρευνα, ήχος από εφαρμογή κινητού τηλεφώνου καλούσε τους συμμετέχοντες να απαντούν σε ερωτήσεις 8 φορές την ημέρα σε άτακτα διαστήματα, για διάστημα 2 εβδομάδων.

Οι ερωτήσεις σχετίζονταν με τη συχνότητα και την ένταση του γέλιου και την αιτία που γελούσαν οι συμμετέχοντες, καθώς και τυχόν στρεσογόνα γεγονότα ή συμπτώματα από την ώρα που τελευταίου μηνύματος.

Οι ερευνητές μελέτησαν τη σχέση μεταξύ γέλιου, στρεσογόνων γεγονότων και ψυχολογικών συμπτωμάτων στρες ως μέρος της καθημερινότητας.

Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία από 41 φοιτητές ψυχολογίας. Από αυτούς, 33 ήταν γυναίκες με μέση ηλικία κάτω των 22.

Η έρευνα έδειξε ότι σε φάσεις που οι συμμετέχοντες γελούσαν συχνά, τα στρεσογόνα γεγονότα συνδέονταν με περισσότερα ελάσσονα συμπτώματα υποκειμενικού στρες.

Επίσης, όσον αφορά τα στρεσογόνα γεγονότα και την ένταση του γέλιου, δεν υπήρχε στατιστική σχέση με συμπτώματα στρες.

 

Πηγές: PLOS ONE.