Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι ενήλικες εμφάνισαν λίγες αλλαγές στα 5 βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ως αποτέλεσμα της αρχικής φάσης της πανδημίας στις ΗΠΑ. Τα ευρήματα της έρευνας του Florida State University College of Medicine, δημοσιεύτηκαν στο  PLOS ONE.

Τα 5 βασικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας ("Big Five")  είναι εξωστρέφεια, νευρωτισμός, συγκαταβατικότητα, ευσυνειδησία και δεκτικότητα στην εμπειρία  Αυτά τα χαρακτηριστικά συνήθως παραμένουν σταθερά σε φυσιολογικές συνθήκες αλλά μπορούν να αλλάξουν ως αντίδραση σε ασυνήθιστη δυσφορία.

Οι ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από 2.137 ενηλίκους στις ΗΠΑ, στις αρχές Φεβρουαρίου 2020 πριν να φτάσει η πανδημία σε κρίσιμα επίπεδα και στα μέσα Μάρτιου, όταν η επίπτωσή της ήταν ευρεία.

Ανάλυση των απαντήσεων έδειξε λίγες αλλαγές στα 5 χαρακτηριστικά προσωπικότητας το διάστημα της έρευνας- κάτι που υποδεικνύει ότι η προσωπικότητα των ανθρώπων παρέμεινε σχετικά σταθερή.

Ωστόσο, ενώ οι ερευνητές υπέθεσαν ότι ο νευρωτισμός των ανθρώπων θα μπορούσε να αυξηθεί, μειώθηκε ελαφρώς. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι οι συμμετέχοντες απέδωσαν την αύξηση του άγους και της δυσφορίας σε εξωτερικούς παράγοντες.

Επιπλέον, οι ερευνητές ανέμεναν να δουν αυξημένη ευσυνειδησία λόγω μηνυμάτων που προωθούσαν δράσεις για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας. Ωστόσο η ευσυνειδησία δεν άλλαξε.

Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι η πανδημία παρείχε νέο κοινωνικό πλαίσιο για συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με το αν θα πάει κάποιος στη δουλειά παρόλο που αισθάνεται άρρωστος, που μπορεί ενδεχόμενος στο παρελθόν να ήταν πράξη καθήκοντος αλλά τώρα μοιάζει ανεύθυνη.

Νέες έρευνες θα χρειαστούν για να επιβεβαιωθούν οι μικρές αλλαγές που φαίνονται στην παρούσα έρευνα και να διαπιστωθεί αν είναι διαρκείας.

Οι ερευνητές προσθέτουν ότι η πανδημία διατάραξε τους περισσότερους τομείς της ζωής του ανθρώπου, από την υγεία και τις κοινωνικές σχέσεις έως την οικονομική ασφάλεια. Αυτή η διατάραξη είχε μικρή επίδραση στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, που δείχνει την ανθεκτικότητά της ακόμα και σε καταστροφικά γεγονότα-τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.