Οι Ψυχικές παθήσεις και η κατάθλιψη έχουν κοινωνικό και οικονομικό κόστος, όπως συζητήθηκε στη Διαδικτυακή επιστημονική ενημέρωση και συζήτηση για τη νόσο της Κατάθλιψης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου από  την Janssen Ελλάδος.

Οι ψυχικές παθήσεις αναμένεται να έχουν την 1η θέση σε σταθμισμένα ως προς την αναπηρία έτη ζωής (DALYs) έως το 20301.  Οι ψυχικές παθήσεις και η κατάθλιψη έχουν σημαντική επίπτωση στην ικανότητα των ασθενών να εργαστούν, οδηγώντας σε χαμηλή παραγωγικότητα και απουσία από την εργασία. Το 88% των ασθενών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις δηλώνει χαμηλή παραγωγικότητα στην εργασία. 1 στα 10 άτομα στην Ευρώπη έχει απουσιάσει από την εργασία του λόγω της κατάθλιψης, με απουσία κατά μέσον όρο 36 ημέρες από την εργασία ανά επεισόδιο.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 2015 ο αριθμός των ανθρώπων με κατάθλιψη παγκοσμίως υπολογίστηκε σε 322 εκατομμύρια.

Στην Ευρώπη, το 2015 εκτιμάται ότι 40.3 εκατομμύρια άνθρωποι εμφάνισαν κατάθλιψη. Οι μισοί από τους ασθενείς με κατάθλιψη στην Ευρώπη παραμένουν χωρίς θεραπεία.

Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας στην Ελλάδα, καθώς πλήττει 1 στα 20 άτομα (αναλογία μεγαλύτερη από αυτήν στην Ε.Ε. των 28)

Το στίγμα γύρω από την κατάθλιψη δυσχεραίνει την αναζήτηση βοήθειας.

Η κατάθλιψη επιδρά στην καθημερινή και κοινωνική λειτουργικότητα των ασθενών και μειώνει την ποιότητα ζωής τους.

Μικρό μέρος του προϋπολογισμού για την υγεία δαπανάται για τις ψυχικές παθήσεις στην Ευρώπη. Η δαπάνη για τις ψυχικές παθήσεις εκτιμάται στα €14,6 τρις. παγκοσμίως έως το 2030. Αναμένεται διπλασιαστεί έως το 2030 από το 20105, ενώ το κόστος των ψυχικών παθήσεων έφτασε στο 3,0% του ΑΕΠ στην Ελλάδα για το 2015. Στην Ευρώπη έφτασε στο 4,1% τον ίδιο χρόνο.

Η κατάθλιψη ήταν η 3η μεταξύ άλλων ψυχικών παθήσεων κατά σειρά σε οικονομική επιβάρυνση το 20106.

Επιπλέον Πληροφορίες