Καθώς προετοιμάζεται η πρώτη ψηφιακή σύνοδος της 75ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ετοιμάζεται να καταθέσει τρία ιδιαίτερης σημασίας μηνύματα.

Το πρώτο αφορά την δίκαιη πρόσβαση σε εργαλεία κατά του COVID-19. Στην UNGA, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα καλέσει τους παγκόσμιους ηγέτες να υποστηρίξουν την Πρόσβαση στα εργαλεία COVID-19 μέσω της (ACT) -Accelerator. Είναι μια μοναδική διεθνή συνεργασία για την ταχεία παρακολούθηση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της δίκαιης πρόσβασης σε δοκιμές, θεραπείες και εμβόλια COVID-19 παγκοσμίως, ενισχύοντας παράλληλα τα συστήματα υγείας.

Συγκεντρώνοντας επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, το ACT-Accelerator παρέχει την ευκαιρία σε όλες τις χώρες να αποκτήσουν γρηγορότερη πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό εργαλείων μοιράζοντας αναμεταξύ τους κινδύνους και κόστος .

Το ACT-Accelerator χρειάζεται 35 δισ. δολ. για να παρακολουθήσει την ανάπτυξη, προμήθεια και διανομή 2 δισ δόσεων του εμβολίου, 245 εκατομμύρια θεραπείες και 500 εκατομμύρια δοκιμές τον επόμενο χρόνο.

Το δεύτερο μήνυμα αφορά τη διατήρηση της δυναμικής για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού, το 90% των χωρών αντιμετωπίζουν διαταραχές στις βασικές υπηρεσίες υγείας λόγω της πανδημίας. Οι συχνότερα αναφερόμενες περιοχές που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν την ανοσοποίηση ρουτίνας, τη διάγνωση και θεραπεία μη μεταδοτικών ασθενειών, τον οικογενειακό προγραμματισμό και την αντισύλληψη, τη θεραπεία για διαταραχές ψυχικής υγείας και τη διάγνωση και θεραπεία καρκίνου.

Το COVID-19 προσφέρει μια έντονη υπενθύμιση ότι πρέπει να επενδύσουμε σε ισχυρότερα συστήματα υγείας και δεδομένων, που βασίζονται στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, για να πετύχουμε καθολική κάλυψη υγείας .

Τρίτο μήνυμα είναι ότι ο COVID-19 μας έδειξε ότι ο κόσμος ήταν δυστυχώς απροετοίμαστος - παρά τα πολλά προειδοποιητικά σημάδια και προειδοποιήσεις.

Πριν από ένα χρόνο στην UNGA, το ανεξάρτητο Παγκόσμιο Συμβούλιο Παρακολούθησης Ετοιμότητας (GPMB) προειδοποίησε για την απειλή μιας πανδημίας, καλώντας τους παγκόσμιους ηγέτες να λάβουν επείγουσα, ενωμένη δράση για να την αντιμετωπίσουν.

Στην UNGA, ο ΠΟΥ θα καλέσει όλους τους πολίτες και τους ηγέτες να υποστηρίξουν τις πέντε δράσεις που περιγράφονται στην έκθεση GPMB 2020: υπεύθυνη ηγεσία · ισχυρή ιθαγένεια · ισχυρά και ευέλικτα συστήματα για την ασφάλεια της υγείας · συνεχείς επενδύσεις και ισχυρή παγκόσμια διακυβέρνηση ετοιμότητας.

Πηγές: who.int