Νέα έρευνα δείχνει ότι η στόχευση της αορτική σκλήρυνση της καρδιάς νωρίτερα στη ζωή θα μπορούσε να δώσει νοητικά οφέλη σε μεγαλύτερη ηλικία και ενδεχομένως να συμβάλλει στην καθυστέρηση εμφάνισης άνοιας.

Ερευνητές του University of Oxford και του University College London, εξέτασαν  542 ηλικιωμένους και έλαβαν 2 μετρήσεις σκλήρυνσης της αορτής στην ηλικία των 64 και 68. Επακόλουθα νοητικά τεστ και μαγνητική τομογραφία αξιολόγησαν το μέγεθος, τις συνδέσεις και τη ροή αίματος σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου.

Η αορτή σκληραίνει με την ηλικία και έρευνα ανακάλυψε  ότι πιο γρήγορη σκλήρυνση της αορτής στη μέση ηλικία- γήρας, συνδεόταν με δείκτες φτωχότερης υγείας του εγκεφάλου, όπως χαμηλότερη ροή αίματος στον εγκέφαλο, μειωμένη δoμική συνδεσιμότητα μεταξύ περιοχών του και χειρότερη μνήμη.

Iατρικές παρεμβάσεις και αλλαγές του τρόπου ζωής που γίνονται νωρίτερα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επιβράδυνση της αορτικής σκλήρυνσης.

Η Dr. Sana Suri, του University of Oxford, δήλωσε ότι η έρευνα συνδέει την υγεία της καρδιάς με την υγεία του εγκεφάλου και δίνει στοιχεία για τη δυνατότητα μείωσης της σκλήρυνσης της αορτής για να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου σε μεγάλη ηλικία.

Η μειωμένη συνδεσιμότητα περιοχών του εγκεφάλου είναι πρώιμος δείκτης νευροεκφυλιστικής νόσου όπως  Alzheimer και η πρόληψη αυτών των αλλαγών με μείωση ή επιβράδυνση της σκλήρυνσης των μεγάλων αγγείων μπορεί ενδεχομένως να είναι ένα τρόπος διατήρησης της υγείας του εγκεφάλου και της μνήμης καθώς μεγαλώνουν οι άνθρωποι.