Η σωματική δραστηριότητα δεν ακυρώνει την αρνητική επίδραση του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους στην υγεία της καρδιάς. Αυτό προκύπτει από μεγάλη έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Journal of Preventive Cardiology.

Ο Dr. Alejandro Lucia, του European University, στη Μαδρίτη, δήλωσε ότι κάποιος δεν μπορεί να είναι παχύσαρκος και υγιής. Πρόκειται για την πρώτη ανάλυση σε εθνική κλίμακα που δείχνει ότι το να είναι κάποιος τακτικά δραστήριος δεν είναι πιθανό να απομακρύνει τις αρνητικές συνέπειες της παχυσαρκίας στην υγεία. Τα ευρήματα αντιτίθενται στην έννοια ότι η σωματική δραστηριότητα ως τρόπος ζωής μπορεί να αναστρέψει εντελώς την αρνητική επίδραση των παραπάνω κιλών και της παχυσαρκίας.

Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι η φόρμα θα μπορούσε να μετριάσει την αρνητική επίδραση του επιπλέον βάρους στην υγεία της καρδιάς. Έχει προταθεί, ότι σε ενηλίκους και παιδιά, το να είναι ‘’παχύσαρκοι αλλά σε φόρμα’’ θα μπορούσε να συνδέεται με παρόμοια καρδιαγγειακή υγεία με το ‘’λεπτός αλλά όχι σε φόρμα’’. Αυτό οδήγησε σε αντικρουόμενες προτάσεις, για πολιτικές υγείας, να βάζουν σε προτεραιότητα τη σωματική δραστηριότητα πάνω από την απώλεια βάρους, δήλωσε ο ερευνητής. Η νέα έρευνα θέλησε να εξετάσει τις σχέσεις μεταξύ δραστηριότητας, σωματικού βάρους και υγείας της καρδιάς.

Η έρευνα χρησιμοποίησε στοιχεία 527.662 εργαζομένων, με μέση ηλικία τα 42. Ποσοστό 32% ήταν γυναίκες.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν ως φυσιολογικού βάρους, υπέρβαροι και παχύσαρκοι.

Επιπλέον ομαδοποιήθηκαν κατά επίπεδο δραστηριότητας.

  1. τακτικά ενεργοί (ελάχιστη συνιστώμενη για ενηλίκους άσκηση από τον ΠΟΥ)
  2. ανεπαρκώς ενεργοί (ορισμένη μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα κάθε εβδομάδα αλλά λιγότερη από την ελάχιστη του ΠΟΥ)
  3. αδρανείς (καθόλου άσκηση)

Η καρδιαγγειακή υγεία καθορίστηκε σύμφωνα με 3 σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο, δηλαδή/η διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη και υπέρταση.

Περίπου το 42% των συμμετεχόντων είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος, το  41% ήταν υπέρβαροι και το 18% παχύσαρκοι. Οι περισσότεροι δεν ήταν δραστήριοι (63.5%), ενώ το 12.3% ήταν ανεπαρκώς δραστήριοι και το   24.2% ήταν τακτικά δραστήριοι. Το 30% είχαν υψηλή χοληστερόλη, το 15% υπέρταση και το 3% διαβήτη.

Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ κάθε ομάδας ΔΜΣ και δραστηριότητας και 3 παραγόντων κινδύνου. Σε όλα τα επίπεδα ΔΜΣ, κάθε δραστηριότητα συνδεόταν με χαμηλότερη πιθανότητα διαβήτη, υπέρτασης ή υψηλής χοληστερόλης σε σχέση με την μη άσκηση. Αυτό μας λέει ότι όλοι, ανεξάρτητα από το βάρος τους θα πρέπει να είναι σωματικά δραστήριοι.

Σε όλα τα κιλά, οι πιθανότητες διαβήτη και υπέρτασης μειώνονταν καθώς αυξανόταν η σωματική δραστηριότητα. Περισσότερη δραστηριότητα είναι καλύτερη, επομένως περπάτημα 30 λεπτών την  ημέρα είναι καλύτερο από τα 15 λεπτά.

Ωστόσο, υπέρβαροι και παχύσαρκοι είχαν μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο από τους συνομηλίκους με φυσιολογικό βάρος, ανεξάρτητα από το επίπεδο δραστηριότητας.

Ο Dr. Lucia, δήλωσε ότι η άσκηση δεν φαίνεται να αναπληρώνει τις επιπτώσεις του υπερβάλλοντος βάρους. Το εύρημα παρατηρήθηκε σε άντρες και γυναίκες όταν αναλύθηκαν χωριστά.

Πηγές: Journal of Preventive Cardiology.