Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι σκύλοι δίνουν μεγάλη προσοχή στα παιδιά με τα οποία συμβιώνουν, ανέφερε η Monique Udell, Καθηγήτρια στο Oregon State University. Πρόσθεσε ότι ανταποκρίνονται σε αυτά και σε πολλές περιπτώσεις συμπεριφέρονται σε συγχρονισμού, κάτι που δείχνει θετικό δέσιμο και βάση για χτίσιμο ισχυρών δεσμών.

Πράγματι, οι σκύλοι μπορούν ενδεχομένως ακόμα και να βοηθούν παιδιά στην κοινωνική τους ανάπτυξη αυξάνοντας τη σωματική δραστηριότητα, ρυθμίζοντας το άγχος και παρέχοντας προσκόλληση, καθώς οι οικογενειακές δομές αλλάζουν.

Η έρευνα περιέλαβε 30 νέους,  8 έως 17 ετών, και το σκύλο τους. Περίπου το 83% είχε μια αναπτυξιακή δυσκολία.

Ζητήθηκε από τα παιδιά να περπατήσουν με τους σκύλους τους με προκαθορισμένο τρόπο, μεταξύ χρωματιστών γραμμών σε ένα μεγάλο, άδειο δωμάτιο. Οι ερευνητές βιντεοσκόπησαν τα πειράματα, αναλύοντας πόσο χρόνο κάθε παιδί και ο σκύλος του κινούνταν ή σταματούσαν την ίδια στιγμή, πόσο συχνά έρχονταν σε στενή απόσταση μεταξύ τους και πήγαιναν προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι σκύλοι συγχρονίζονταν με τα παιδιά σε υψηλότερα ποσοστά από ό,τι αναμενόταν-περίπου το 60% του συνολικού χρόνου, το 73% του χρόνου που κινούνταν, το 41% του χρόνου που στέκονταν. Ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους το 27% του χρόνου και κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση το 33.5% του χρόνου.

Φάνηκε ότι τα παιδιά είναι πολύ ικανά στο να εκπαιδεύουν τους σκύλους και ότι οι σκύλοι δίνουν προσοχή στα παιδιά και μπορούν να μάθουν από αυτά.

Η νέα έρευνα υποδεικνύει ότι με κάποιες οδηγίες μπορούμε να δώσουμε σημαντικές και θετικές μαθησιακές εμπειρίες στα παιδιά και στα σκυλιά, αρχίζοντας σε πολύ μικρότερη ηλικία-κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή και των δυο μερών.

Τα ποσοστά ήταν χαμηλότερα από αυτά προηγούμενων ερευνών με ενηλίκους-που είχαν σχεδόν 82% συγχρονισμό και 73% εγγύτητα με τους σκύλους τους.

Tα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Animal Cognition.

 

Πηγές: Animal Cognition.