Οι νευρολογικές διαταραχές είναι η κύρια αιτία αναπηρίας και η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Παρά την παγκόσμια επιβάρυνση που επιβάλλουν οι νευρολογικές παθήσεις, η πρόσβαση τόσο στις υπηρεσίες όσο και στην υποστήριξη τέτοιων καταστάσεων είναι ανεπαρκής, ειδικά σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Τον Νοέμβριο του 2020, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (WHA) εγκρίθηκε το ψήφισμα WHA 73.10 σχετικά με τις παγκόσμιες δράσεις για την επιληψία και τις άλλες νευρολογικές διαταραχές, ενώ ζητήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να αναπτύξει ένα διατομεακό παγκόσμιο σχέδιο δράσης κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη. Το σχέδιο δράσης θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τα κενά που υπάρχουν στην παροχή φροντίδας και υπηρεσιών σε άτομα με νευρολογικές διαταραχές που υπάρχουν παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας έτσι μια ολοκληρωμένη, συντονισμένη ανταπόκριση σε διάφορους τομείς.

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του διατομεακού παγκόσμιου σχεδίου δράσης που θα καλύπτει την περίοδο 2022-2031, θα είναι ένα προσχέδιο το οποίο θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 5 Μαρτίου 2021. Αυτό θα περιλαμβάνει το προτεινόμενο όραμα, τους στρατηγικούς στόχους και ένα σύνολο προτεινόμενων δράσεων.

Τα κράτη μέλη, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και οι σχετικοί μη κρατικοί φορείς θα μπορούν να σχολιάσουν πριν από τις 10 Απριλίου 2021. Η Γραμματεία του ΠΟΥ θα δημοσιεύσει στο διαδίκτυο τα ενοποιημένα σχόλια στα τέλη Απριλίου 2021.

Το προσχέδιο θα είναι διαθέσιμο για διαδικτυακή διαβούλευση μέσω αυτής της ιστοσελίδας στα μέσα Ιουνίου 2021.
Τα κράτη μέλη, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και οι σχετικοί μη κρατικοί φορείς θα κληθούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους ως απάντηση στο προσχέδιο μέσω διαδικτυακών και εικονικών διαβουλεύσεων έως την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2021.

Από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Οκτωβρίου 2021, η Γραμματεία του ΠΟΥ θα προετοιμάσει ένα αναθεωρημένο σχέδιο του διατομεακού παγκόσμιου σχεδίου δράσης για την επιληψία και άλλες νευρολογικές διαταραχές για υπάρξει συζήτηση στις Περιφερειακές Επιτροπές. Θα εξεταστεί κατά την 150η  σύνοδο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΟΥ τον Ιανουάριο του 2022

Πηγές:
WHO.int