Η GlaxoSmithKline (GSK) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής, η οποία εξέτασε το ανοσοενισχυμένο πανδημικό (Η1Ν1) εμβόλιό της, PandemrixTM, σε ταυτόχρονη συγχορήγηση με το εποχικό εμβόλιό της κατά της γρίπης, Fluarix®.

Η μελέτη έδειξε ότι η συγχρονική ένεση μίας δόσης καθενός από τα εμβόλια σε διαφορετικό μπράτσο, προκάλεσε ισχυρή ανοσολογική απόκριση τόσο για το πανδημικό εμβόλιο Η1Ν1, όσο και για το εμβόλιο της εποχικής γρίπης. Η μελέτη έγινε σε 168 ενήλικες ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, και σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την ανεκτικότητα και ανοσογονικότητα της συγχορήγησης των εμβολίων PandemrixTM και Fluarix®.

Τα στοιχεία της μελέτης επιβεβαίωσαν προηγούμενα αποτελέσματα σε πληθυσμό ηλικιωμένων, βάσει των οποίων φάνηκε ότι η ανοσολογική απάντηση που προκλήθηκε από το Pandemrix ξεπέρασε το κριτήριο ανοσογονικότητας, που έχει τεθεί από τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές για τα πανδημικά εμβόλια της γρίπης.

Επιπλέον, ισχυρή ανοσολογική απάντηση προκλήθηκε στους συμμετέχοντες στη μελέτη αυτή και από το εμβόλιο της εποχικής γρίπης, και πάλι ξεπερνώντας τα τρία κριτήρια ανοσογονικότητας που έχουν τεθεί από τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές για εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης.

'Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν πολύ σημαντική πληροφόρηση για τους Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας. Τα νέα αυτά δεδομένα συγχορήγησης των εμβολίων της εποχικής και της πανδημικής γρίπης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απλοποίηση των προγραμμάτων εμβολιασμού έναντι της γρίπης, τα οποία ξεκινούν να εφαρμόζουν οι χώρες', δήλωσε ο Jean Stéphenne, Πρόεδρος της GSK Biologicals.

'Αυτό αποτελεί πολύτιμη σε βάθος γνώση για τον εμβολιασμό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, που είναι η κυρίως οφελούμενη από τον ετήσιο εμβολιασμό κατά της εποχικής γρίπης'.

Στη μελέτη αυτή, στο 89,3% των συμμετεχόντων στους οποίους χορηγήθηκαν και τα δύο εμβόλια ταυτόχρονα, η απάντηση έναντι του ιού Η1Ν1 ξεπερνούσε το όριο οροπροστασίας του 1:40 που απαιτείται από τις ρυθμιστικές αρχές και θεωρείται ένδειξη προστασίας.

Η ανοσολογική απάντηση που προκλήθηκε από το εμβόλιο της εποχικής γρίπης ξεπέρασε το όριο που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές για την εγγραφή των εποχικών εμβολίων κάθε χρόνο (69.0%, 78.6% and 100% for A/Brisbane (H1N1), A/Uruguay (H3N2) and B/Brisbane αντίστοιχα).

Το εμβόλιο της εποχικής γρίπης περιέχει 3 στελέχη του ιού της γρίπης που προσδιορίζονται από Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας πριν την επικείμενη έξαρση της γρίπης. Για την περίοδο γρίπης 2009/2010 στο Βόρειο Ημισφαίριο, η σύνθεση του εμβολίου για την εποχική γρίπη είχε προσδιοριστεί πριν την εμφάνιση του πανδημικού στελέχους Η1Ν1.

Η ανεκτικότητα του PandemrixTM στη μελέτη αυτή έδειξε να είναι παρόμοια με την ανεκτικότητα που παρατηρήθηκε για το εγκεκριμένο από τον ΕΜΕΑ ανοσοενισχυμένο εμβόλιο έναντι του Η5Ν1 καθώς και την ανεκτικότητα που έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής στις μελέτες με το πανδημικό Η1Ν1 εμβόλιο.

Στη μελέτη αυτή, παρατηρήθηκαν τοπικές αντιδράσεις όπως πόνος, ερυθρότητα, πρήξιμο στο σημείο της ένεσης. Συστημικές αντιδράσεις όπως κόπωση, δεκατική πυρετική κίνηση, κεφαλαλγία και μυαλγία παρατηρήθηκαν επίσης στη μελέτη αυτή, και ήταν παρόμοιες μεταξύ της ομάδας που έλαβε και τα δύο εμβόλια ταυτόχρονα και της ομάδας σύγκρισης που έλαβε το ανοσοενισχυμένο πανδημικό εμβόλιο συγχορηγούμενο με εικονικό εμβόλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο της GlaxoSmithKline έναντι της πανδημίας (Η1Ν1) 2009, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.gsk.com/media/pandemic-flu