Σε 211 προσλήψεις νοσηλευτών τεχνολογικής και δημόσιας εκπαίδευσης, προχωρεί το υπουργείο Υγείας. Η σχετική απόφαση εστάλη την Πέμπτη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο, ενώ τα στοιχεία των υποψηφίων και ο φορέας στον οποίο διορίζονται έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργείου Υγείας, λόγω των επιτακτικών αναγκών ενόψει της πανδημίας της νέας γρίπης, το ΑΣΕΠ προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη κάλυψη ακόμη 419 θέσεων νοσηλευτών από τους κυλιόμενους πίνακες επιλαχόντων.

Πρόκειται για 179 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής και 240 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτικής σε 19 νοσηλευτικά ιδρύματα για τις οποίες είχαν ήδη δοθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ανωτέρω διαδικασία, ανά φορέα και κλάδο, είναι οι εξής:

Ευαγγελισμός 30 (ΤΕ), 46 (ΔΕ), Ασκληπιείο Βούλας (11- 33), Σισμανόγλειο (6 - 11), Σωτηρία (6 - 6), Αγλαΐα Κυριακού (8 - 4), Παίδων Πεντέλης (11 - 14), Κοργιαλένειο – Μπενάκειο (14 - 26), Τζάνειο (18 - 19), Ρόδου (6 ΔΕ), Γιαννιτσών (1 - 2), Αλεξανδρούπολης (32 - 17), Βόλου (7 - 11), Πανεπιστημιακό Πατρών (7 - 10), Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων (2 - 1), Λάρισας (1 ΤΕ), Πανεπιστημιακό Ηρακλείου (4 - 6), Χανίων (13 - 7), Κορίνθου (4 ΔΕ) και Καβάλας (8 - 17).