Σε κατάσταση ετοιμάτητας, θέτει τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Αντώνης Δημόπουλος.

Σε σχετική του εγκύκλιο, επισημαίνει ότι οι γιατροί πρέπει να στέλνουν δείγματα για ανάλυση στα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης, οι διοικήσεις των νοσοκομείων να επιτηρούν τον εμβολιασμό του προσωπικού και να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Στη χώρα μας - σημειώνει - η περίοδος της εποχικής γρίπης είναι από Οκτώβριο έως και Απρίλιο, με πιθανή έξαρση μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μικρότερης ή η μεγαλύτερης έκτασης εποχική έξαρση της γρίπης διαφέρει ριζικά από την πανδημία από ιό γρίπης.

Οι τοπικοί εποχιακοί παράγοντες που ευνοούν τον ταχύτατο τρόπο μετάδοσης του ιού της γρίπης μέσω σταγονιδίων καθιστούν αναποτελεσματική την πρόληψη μόνο με τους κλασσικούς τρόπους (αποφυγή συνωστισμού, απομόνωση πασχόντων κλπ.).

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο όταν εφαρμοσθεί σωστά και έγκαιρα καλύπτει σε ποσοστό 80% περίπου και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης, ιδιαίτερα τα άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως διαμορφώθηκαν με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, είναι οι εξής:

 Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).

Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες

• Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές.

• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).

• Μεταμόσχευση οργάνων

• Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).

• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.

• Χρόνια νεφροπάθεια.

• Νευρομυϊκά νοσήματα.

Έγκυες γυναίκες β΄και γ΄τριμήνου.

Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό ο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.

Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων- λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).

Εμβόλιο

Επειδή ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται σε διαφορετικούς υποορότυπους κάθε χρόνο, για την περίοδο 2010 - 2011 η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου πρέπει να περιέχει τα εγκεκριμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στελέχη και τα εμβόλια τα οποία θα διατίθενται να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.

Το παιδιατρικό αντιγριπικό εμβόλιο (ή η παιδιατρική δόση) χορηγείται μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Μετά την ηλικία αυτή συνιστάται χορήγηση αντιγριπικών εμβολίων ενηλίκου.

Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης.

Επιτήρηση

Ο γενικός γραμματέας καλεί τις υγειονομικές αρχές να μεριμνήσουν για τα εξής:

  • Για τον έγκαιρο εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου (ενηλίκων και παιδιών) και των εργαζομένων σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης σας.
  • Για την αποστολή κλινικών δειγμάτων σε επαρκή αριθμό και κατάλληλη συντήρηση (ρινικού ή/ και φαρυγγικού επιχρίσματος ή φαρυγγικού εκπλύματος), από τα ύποπτα κρούσματα γρίπης στα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης, ώστε να διερευνώνται εργαστηριακά και να ταυτοποιούνται τα κυκλοφορούντα στελέχη γρίπης.
  • Για τη δήλωση κάθε εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματος γρίπης στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
  • Να λάβουν γνώση της εγκυκλίου αυτής όλοι οι ιατροί και γενικώς οι επαγγελματίες υγείας της υπηρεσίας σας, με ιδιαίτερη έμφαση στα Κ. Υ. και γενικά στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Να λάβουν γνώση οι ιοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ώστε να ενημερώσουν τις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων προκειμένου αυτές να οργανώσουν τον εμβολιασμό στο ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται στους χώρους ευθύνης τους (συμπεριλαμβανομένων και των Κέντρων Υγείας).

Οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε Νοσοκομείου οφείλουν να αποστείλουν στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ έως 13 εκεμβρίου 2010, συμπληρωμένο έντυπο, με τα στοιχεία του αριθμού των εμβολιασθέντων, ούτως ώστε να γίνει επεξεργασία των δεδομένων και αποτύπωση του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίπη μεταξύ των εργαζομένων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε όλη τη χώρα (υπόδειγμα του εντύπου θα σας αποστείλει το ΚΕΕΛΠΝΟ).