Δικαιολογημένες - υπό προϋποθέσεις - θα είναι οι απουσίες μαθητών, λόγω γρίπης ή απεργιών στα μέσα μεταφοράς, αναφέρει εγκύκλιος της γενικής διευθύντριας Υγείας κ. Αθηνάς Κύρλεση.

Η εγκύκλιος αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

'Λαμβάνοντας υπόψη το αρ.πρωτ.27649/Γ2/09-03-2011 έγγραφο του υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Απουσίες μαθητών που δεν ανήκουν χωροταξικά στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και οι οποίες αποδεδειγμένα (ανάλογα με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο κάθε μαθητής) οφείλονται σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς δε θα λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Επίσης, οι απουσίες που σημειώνουν οι μαθητές λόγω του ιού της γρίπης Α (Η1Ν1), δε θα λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης, εφόσον προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά'.

Επιπλέον Πληροφορίες