Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διαγνωστικών Κέντρων ενημερώνει ότι, 'η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ημερομηνία 16/04/2013 που αναρτήθηκε χθες στο διαδίκτυο, με δέσμευση πίστωσης 10.745.560,19 ευρώ για πληρωμή δαπανών παρακλινικών εξετάσεων κατηγορίας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) μηνός Νοεμβρίου 2012, είναι μέρος της οφειλής του Οργανισμού προς τα Διαγνωστικά Κέντρα (Εταιρείες) των οποίων η οριστικοποίηση έγινε την Παρασκευή 12/04/2013 και φυσικά αφορά τον μήνα Οκτώβριο 2012, που ακόμα και σήμερα γίνονται προσπάθειες και ασκούνται πιέσεις στη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

για να πληρωθεί η προκαταβολή του 90% του μηνός Οκτωβρίου 2012 των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων, όταν οι Φαρμακοποιοί έχουν εξοφληθεί το Δεκέμβριο εδώ και δέκα μέρες και οι άλλοι πάροχοι υγείας (κλινικοί ιατροί, φυσιοθεραπευτές, μονάδες τεχνικού νεφρού κ.α.), έχουν πληρωθεί τον μήνα Νοέμβριο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ανάρτηση λανθασμένου μήνα από πλευράς Οργανισμού, δεν είναι μία εσκεμμένη ενέργεια απόκρυψης της πραγματικότητας, για την άδικη και άνιση μεταχείριση που υφίσταται ο κλάδος των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων, ο οποίος μονίμως πληρώνεται τελευταίος απ’ όλους τους παρόχους και με μεγάλη καθυστέρηση, όταν λόγω της ιδιαιτερότητας που έχουν οι μονάδες μας (αγορά αντιδραστηρίων και άλλων αναλωσίμων υλικών) θα έπρεπε να έχουν την προτεραιότητα στις πληρωμές έναντι των άλλων παρόχων, προτεραιότητα την οποία παρ’ όλα αυτά ποτέ δεν έχουμε απαιτήσει, διεκδικούμε όμως την ισότιμη μεταχείριση όπως επιτάσσει το δίκαιο και η τίμια συμπεριφορά.

Η πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας οφείλει επιτέλους να παρέμβει δραστικά.

Κάποιοι πρέπει να θυμηθούν και την λέξη φιλότιμο.', καταλήγει η ανακοίνωση.

Επιπλέον Πληροφορίες