Με απλή ιατρική συνταγή θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν τα αντι – ιικά φάρμακα από ιδιωτικά φαρμακεία όσοι έχουν συμπτώματα γρίπη;.

Αυτό προβλέπει παλαιότερη υπουργική απόφαση, η οποία παραμένει σε ισχύ, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές από τον ιό.

Τα εν λόγω σκευάσματα χορηγούνται αμέσως μετά την εκδήλωση «ύποπτων» συμπτωμάτων, κυρίως σε άτομα υψηλού κινδύνου και χωρίς να απαιτείται η εργαστηριακή επιβεβαίωση παρουσίας γρίπης.

Όπως δείχνουν σχετικές μελέτες, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκής της γρίπης και ανάγκης για εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Iatronet, το υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων από τα συγκεκριμένα σκευάσματα στα δημόσια νοσοκομεία.

Πρόσβαση σε αυτά έχουν και τα ιδιωτικά φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση που θα προκύψει.

Η σχετική απόφαση αναφέρει ότι τα ιδιωτικά φαρμακεία που δεν διαθέτουν ικανό απόθεμα των αντι - ιικών φαρμάκων οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη, μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν από το εθνικό απόθεμα που βρίσκεται στα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων.

Απόθεμα

Για τον σκοπό αυτό, οι διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ καλούνται να διευκολύνουν τη διάθεση των σκευασμάτων αυτών από το απόθεμά τους.

Η χορήγηση αντιικών φαρμάκων στους ασθενείς που πληρούν τις ενδείξεις θεραπείας, εξακολουθεί να πραγματοποιείται δωρεάν και από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και από τα Κέντρα Υγείας, από τα ιατρεία των ασφαλιστικών ταμείων και από τα οργανωμένα ιατρεία των Καλλικρατικών Δήμων, με απλή ιατρική συνταγή.

Προϋπόθεση για την δωρεάν προμήθεια των ιδιωτικών φαρμακείων με τα εν λόγω φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ είναι η συμπλήρωση πρωτόκολλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ ιδιώτη και κρατικού φαρμακοποιού.

Αντίγραφα

Στη συνέχεια ο ιδιώτης φαρμακοποιός θα παραδίδει στο φαρμακείο του νοσοκομείου ισάριθμα με τον αριθμό των σκευασμάτων αντίγραφα ιατρικών συνταγών που παρέλαβε με το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Κάθε αντίγραφο συνταγής πρέπει να φέρει επικολλημένη την ετικέτα της συσκευασίας (κουπόνι), σφραγίδα του ιδιωτικού φαρμακείου, υπογραφή του ιδιώτη φαρμακοποιού και τον ΑΜΚΑ του.

Τα πρωτότυπα θα πρέπει να φυλάσσονται από το ιδιωτικό φαρμακείο και τα αντίγραφα από το φαρμακείο του νοσοκομείου επί τριετία.

Δ.Κ.