Νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα ρυθμίζει το πρόβλημα με τη θητεία του επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία προωθεί το υπουργείο Υγείας.

Έπειτα από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίνεται ως μη νόμιμη η συνέχιση της θητείας άνω των 24 μηνών, το υπουργείο επιχειρεί να διατηρήσει στο ΕΣΥ γιατρούς και προσωπικό που υπηρετούν με ελαστική σχέση εργασίας.

Σε εγκύκλιο που διακινήθηκε την Πέμπτη (παρατίθεται πιο κάτω), αναφέρεται πως έχει αποφασιστεί και επίκειται άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη διασφάλιση των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού, μετά τη δημοσιοποίηση του σκεπτικού του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών, στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αντιστοίχως, υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με τη συνέχιση των συμβάσεων επικουρικών γιατρών, τους οποίους αφορά η απόφαση του Κλιμακίου.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία, όταν η απόφαση κοινοποιηθεί, θα αναζητηθεί και η επίλυση της.

Διευκρινίζεται ότι η καταβολή των αποδοχών τόσο του επικουρικού προσωπικού όσο και των ιατρών, συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να χρειάζεται η προηγούμενη θεώρηση των αντίστοιχων ενταλμάτων πληρωμής.

Στελέχη του χώρου της Υγείας σημειώνουν πως δεν είναι εφικτή παράταση της θητείας του εν λόγω προσωπικού στην ίδια θέση.

Επιλογές

Το υπουργείο Υγείας έχει δύο επιλογές: να τοποθετήσει το προσωπικό σε άλλες θέσεις ή να το επιδοτήσει με μόρια, προκειμένου να καταλάβει άλλες θέσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν.

Με τις θέσεις επικουρικού προσωπικού, τα νοσοκομεία καλύπτουν τα σημαντικά κενά που έχουν σε γιατρούς και προσωπικό.

Πολύ σοβαρό είναι το πρόβλημα με τους νοσηλευτές, με την αναλογία στη νοσηλευτική στελέχωση των νοσοκομείων είναι πολύ κάτω από τα διεθνή στάνταρ και συχνά κάτω από τα όρια ασφαλείας.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες