Για αύξηση των δαπανών για την Υγεία, έκανε λόγο ο Ανδρέας Ξανθός στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, υπάρχει ενίσχυση των δημόσιων δαπανών υγείας κατά 128,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 92,5 εκατομμύρια στους κλειστούς προϋπολογισμούς του φαρμάκου και των λοιπών παροχών του ΕΟΠΥΥ και 36 εκατομμύρια στις λειτουργικές – πλην φαρμάκου – δαπάνες του ΕΣΥ.

“Αυτή η στήριξη αποτελεί συνέχεια της πολύ κρίσιμης ενίσχυσης που δέχτηκε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας τα τελευταία τέσσερα χρόνια”, είπε ο κ. Ξανθός, για να επισημάνει τα εξής:

  • Η σωρευτική αύξηση των πιστώσεων (του ορίου δαπανών δηλαδή) για το ΕΣΥ (νοσοκομεία - ΥΠΕ) την περίοδο 2015 - 2018 ήταν σε δεδουλευμένη βάση 674 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με αυτό που προέβλεπε το προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα (ΜΠΔΣ 2015 – 2018).
  • Ενισχύθηκε το ΕΣΥ με περισσότερους από 6.000 μόνιμους γιατρούς και λοιπό προσωπικό. Έχουν αναλάβει υπηρεσία 1.648 γιατροί ΕΣΥ και 4.075 νοσηλευτές - λοιπό παραϊατρικό προσωπικό, 4.500 επικουρικοί (2.981 γιατροί και 1.445 λοιπό προσωπικό) και 4.000 συμβασιούχους μέσω ΟΑΕΔ.
  • Η αυξητική τάση των δημόσιων δαπανών Υγείας θα συνεχιστεί και τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το νέο ΜΠΔΣ 2019 - 2022 και η συνολική ενίσχυση του ορίου αγορών (πιστώσεων) των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ θα ανέλθει στα 476,5 εκατομμύρια ευρώ.

    Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση (ταμειακά διαθέσιμα - υποχρεώσεις) του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ βελτιώνεται συνεχώς και αναμένεται στο τέλος του 2018 το θετικό δημοσιονομική αποτέλεσμα για το ΕΣΥ να είναι 161 εκατομμύρια και για τον ΕΟΠΥΥ 322 εκατομμύρια ευρώ.
  • Για το 2019, προβλέπονται έσοδα 1,942 δισ. ευρώ για το ΕΣΥ και έξοδα 1,866 δισεκατομμυρίου. Η αγορά φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, καθώς και η μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού και συμβασιούχων είναι απολύτως διασφαλισμένη.

Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, οι ανασφάλιστοι στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι.

Μπορούν πλέον με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να συνταγογραφούνται για τα φάρμακα τους, να πραγματοποιούν εργαστηριακές εξετάσεις στις δημόσιες δομές, να νοσηλεύονται ή να χειρουργούνται στα νοσοκομεία δωρεάν και χωρίς διακρίσεις, να δέχονται εξειδικευμένη και ακριβή φροντίδα χωρίς καμιά χρέωση.

Στο πρώτο 11μηνο του 2018, περίπου 852.000 ανασφάλιστοι (με ξεχωριστό ΑΜΚΑ) έλαβαν συνταγές για φάρμακα αξίας 205 εκατομμυρίων ευρώ και για εξετάσεις αξίας 65 εκατομμυρίων.

Δαπάνες

Η δημόσια δαπάνη Υγείας αυξάνεται σταδιακά μετά το δημοσιονομικό χαμηλό του 2014 (4,63% του ΑΕΠ) στο 5,16% του ΑΕΠ το 2017. Το 2014, η σχέση ήταν 58% δημόσια δαπάνη και 42% ιδιωτική, ενώ το 2017 γίνεται 61% και 39% αντίστοιχα.

Το ποσοστό του πληθυσμού που αναφέρει ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες από 4,1% πριν την κρίση (2009) έφτασε στο 14,4% το 2016 και έπεσε στο 10,9% το 2017

Ο υπουργός Υγείας είπε πως θα συγκλίνουμε σταδιακά με τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους στις δημόσιες δαπάνες Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ (στην Ελλάδα 5,2%, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6,8% -7% ), την κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας ( στην Ελλάδα 1650 ευρώ/έτος, τα 2/3 του μέσου όρου στην ΕΕ) και στις άμεσες ιδιωτικές δαπάνες υγείας ( 35% στην Ελλάδα, 15% στην ΕΕ).

Ο βασικός στόχος – είπε – πρέπει να είναι η αύξηση των δημόσιων δαπανών Υγείας, ώστε σε βάθος τετραετίας να συγκλίνουν με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και υπερβούν το κρίσιμο όριο του 6% του ΑΕΠ.

Δημ.Κ.