Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% ευθυγραμμίζονται οι αποφάσεις του EMA και του FDA ως προς την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για νέα φάρμακα.

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα μιας κοινής ανάλυσης EMA / FDA που συγκρίνει τις αποφάσεις για 107 νέες αιτήσεις φαρμάκων που υπεβλήθησαν στις δύο υπηρεσίες μεταξύ 2014 και 2016. Η μελέτη εξέτασε επίσης περιπτώσεις για τις οποίες οι οργανισμοί είχαν διαφορετικά αποτελέσματα ως προς τον τύπο της έγκρισης και της ένδειξης. Ο συνηθέστερος λόγος για αυτό ήταν συνήθως διαφορές στα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Επίσης οι διαφορές στα κλινικά δεδομένα που υποβλήθηκαν για την υποστήριξη μιας αίτησης ήταν η δεύτερη πιο συνηθισμένη "ρίζα" των αποκλινουσών αποφάσεων FDA και EMA.

"Το υψηλό ποσοστό σύγκλισης στην έγκριση νέων φαρμάκων στον EMA και τον FDA είναι το αποτέλεσμα του διαλόγου και της συνεργασίας που εντατικοποιήθηκε από το 2003 δήλωσε ο Zaide Frias , επικεφαλής του τμήματος αξιολόγησης ανθρώπινων φαρμάκων στον ΕΜΑ, τονίζοντας ότι κοινός στόχος και για τις δύο υπηρεσίες είναι η μεγιστοποίηση της πρόσβασης των ασθενών σε ασφαλή, αποτελεσματικά και υψηλής ποιότητας φάρμακα.

Την ίδια στιγμή, αναφέρει η μελέτη παρατηρήθηκαν κάποιες διαφορές  στα κλινικά δεδομένα των υποβολών (περισσότερες αιτήσεις υποβλήθησαν στον FDA πριν κατατεθούν στον EMA). Σε σύγκριση με τον FDA, ο EMA επανεξέτασε συχνά εφαρμογές που περιελάμβαναν πρόσθετες κλινικές δοκιμές ή ιδιαίτερα για τα ογκολογικά φάρμακα, πιο ώριμα δεδομένα από την ίδια κλινική δοκιμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο EMA ήταν πιο πιθανό από τον FDA να χορηγήσει μία τυποποιημένη έγκριση, μια ευρύτερη ένδειξη ή να προτείνει τη χρήση ενός φαρμάκου ως θεραπεία πρώτης γραμμής.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ο EMA και ο FDA δημιούργησαν κοινές ομάδες εργασίας και διάφορα φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία τους γύρω από πολλές πτυχές της ανάπτυξης και ρύθμισης της ιατρικής επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων των «ομάδων-clusters» για ειδικά θέματα και θεραπευτικούς τομείς, καθώς και παράλληλες επιστημονικές συμβουλές και πρωτόκολλα βοήθειας.

Αυτές οι ομάδες συγκεντρώνουν εμπειρογνώμονες, που απασχολούνται με διάφορα θέματα όπως επιτόπιες επιθεωρήσεις, ανάπτυξη φαρμάκων για παιδιά, προϊόντα ογκολογίας, βιοστατιστικές, σπάνιες ασθένειες και εμβόλια. Αν και αυτές οι ομάδες δεν αποτελούν φόρουμ για τη λήψη κοινών αποφάσεων, η ισχυρή ευθυγράμμιση των αποφάσεων τους σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας υποδεικνύει ότι μπορεί να συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση με την ρυθμιστική επιστήμη.