Σε επέκταση προηγούμενης ανακοίνωσης που αφορούσε τα ιατρικά αέρια και στο φαρμακευτικό οξυγόνο που χορηγείται στην κατ' οίκον νοσηλεία προχώρησε ο ΕΟΦ.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση που είχε κάνει ο Οργανισμός στις αρχές του τρέχοντος έτους είχε αναφέρει τα εξής:
"Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης των αναγκών όπως έχουν εκφρασθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, ορίζεται μεταβατική περίοδος δύο (2) ετών περίπου, ήτοι μέχρι την 31/01/2021, κατά την οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες θα συνεχίσουν τον κανονικό και ομαλό εφοδιασμό των μονάδων υγείας. Διευκρινίζεται ότι η μεταβατική περίοδος αφορά μόνο στα ιατρικά αέρια που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι οι φιάλες των αερίων πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές των εγκεκριμένων περιεκτών (όγκος και υλικό κατασκευής) και να υπόκεινται σε όλους προβλεπόμενους ελέγχους, σύμφωνα με τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις. Επιπρόσθετα, οι προμηθεύτριες εταιρείες και οι συνεργάτες αυτών που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες μεταφοράς/φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες 2013/C 343/01 για την ορθή πρακτική στην αποθήκευση και διανομή των φαρμάκων. "

Επί της ουσίας, με την επέκταση της ανακοίνωσης αυστηροποιούνται οι διαδικασίες διακίνησης και στο Φαρμακευτικό οξυγόνο που προορίζεται σε κατ οίκον νοσηλεία, προκειμένου αυτό να τηρεί τους ποιοτικούς κανονισμούς που είναι σε ισχύ.

Ιατρικό οξυγόνο

 

Το μέγεθος της σχετικής αγοράς (οξυγόνο) εκτιμάται ότι κυμαίνεται στα 40-45 εκατ. ευρώ από 70 εκατ. ευρώ που ήταν προ κρίσης. Για την πτώση αυτή μολονότι οφείλεται κατά ένα μέρος στην μείωση των τιμών, την κύρια ευθύνη έχει το γεγονός ότι τα νοσοκομεία πια δεν πληρώνουν ούτε κόστος μεταφοράς, ούτε έξοδα ενοικίασης τεχνολογικού εξοπλισμού που παρέχουν οι εταιρείες (έναντι ενοικίου), όπως είναι οι γεννήτριες.

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς θεραπείας με οξυγόνο υπολογίστηκε το 2015 σε 7,09 δισ. δολ.  και αναμένεται να αυξηθεί κατά 11,1% μέχρι το 2024. Η αύξηση των περιπτώσεων χρόνιων αναπνευστικών ασθενειών σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για οικιακή χρήση είναι οι κύριοι κινητήριοι μοχλοί της αγοράς.

Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), σχεδόν 12 εκατομμύρια ενήλικες έχουν διαγνωστεί με ΧΑΠ στις ΗΠΑ και 120.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο. Την ίδια στιγμή με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε το Global Asthma Network (GAN), το άσθμα επηρεάζει σχεδόν 334 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.