Τις επιπτώσεις της εγκυκλίου που είχε εκδώσει πέρυσι ο τότε αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, καλείται να υποστεί ένας γιατρός από το νοσοκομείο Λάρισας.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιδίκασε ποσό 850.000 ευρώ και μάλιστα έπειτα από 17 χρόνια από την ιατρική επιπλοκή. Στο ποινικό δικαστήριο, ο γιατρός είχε καταδικαστεί για απλή αμέλεια.

Η απόφαση έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι θεωρούν πως η νομοθεσία τους υποχρεώνει σε ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, προκειμένου να καλύπτονται σε περιπτώσεις πιθανής βλάβης στον άρρωστο.

Τονίζουν πως το καθεστώς αυτό δεν λαμβάνει υπόψη το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης και την υποστελέχωση των νοσοκομείων, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο για λάθη.

Κακή άσκηση της Ιατρικής, θεωρείται όταν υπάρχει επιπλοκή από κακούς χειρισμούς. Υπό συνθήκες πίεσης, ωστόσο, αναγνωρίζεται ένα ποσοστό λαθών, τα οποία μπορούν να αποφεύγονται με βελτίωση των συνθηκών και εκπαίδευση των γιατρών.

Σύμφωνα με τις αρχές Ιατρικού Δικαίου, η ιατρική ευθύνη πολλές φορές είναι συνώνυμη με την ιατρική αμέλεια ή το ιατρικό σφάλμα.

Σημαίνει ότι ο γιατρός πρέπει να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας και να επιδεικνύει προς τον ασθενή εκείνο το ενδιαφέρον που πρέπει, εκείνο το ενδιαφέρον που αναμένει η κοινωνία και η πολιτεία να δείξει ένας μέσος εξειδικευμένος γιατρός.

Ευθύνη έχει ο γιατρός αν δεν τηρήσει τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης είτε από άγνοια είτε από απειρία είτε από απερισκεψία ή ανεπιτηδειότητα.

Σε πολλές επιπλοκές, ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί εάν ο γιατρός ενήργησε σύμφωνα δηλαδή με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης ή υπέπεσε σε σφάλμα.

Μερικές φορές η ευθύνη του γιατρού είναι προφανής, όπως όταν αφήνει στο κήτος της κοιλιάς του ασθενούς μια γάζα ή ένα χειρουργικό εργαλείο. 

Εγκύκλιος

Με την εγκύκλιο Χουλιαράκη, ο εν λόγω γιατρός έχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς ο καταλογισμός του προστίμου στον δημόσιο υπάλληλο γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

Όταν με την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης δημιουργείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού είτε φορέα του Δημοσίου.

Με τη δικαστική απόφαση προκαλείται επιβάρυνση, σε βάρος του προϋπολογισμού των φορέων του Δημοσίου και το σχετικό επιδικασθέν ποσό έχει καταβληθεί στον αντίδικο.

Το μέτρο δεν αφορά εκτέλεση καταψηφιστικής απόφασης, η οποία κατέστη τελεσίδικη και ως εκ τούτου εκτελεστή συνεπεία απώλειας των προβλεπόμενων τακτικών ένδικων μέσων.

ΠΙΣ

Από το προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

"Η απόφαση να πληρωθούν 850.000 ευρώ αποζημίωση για ιατρική αμέλεια, από γιατρό του ΕΣΥ, είναι άδικη και με τραγικές συνέπειες. Είναι άδικη διότι πρώτον, στη χώρα δεν υπάρχει σύστημα ιατρικής άμυνας . Δεύτερον, η απόφαση επιδικάστηκε σύμφωνα με τις ιατρικές δυνατότητες του ελληνικού Δημοσίου και το αρχικό ποσό ανέρχεται στις 500.000 ευρώ, ενώ λόγω καθυστερήσεων πληρωμής του ελληνικού Δημοσίου έφτασε με προσαυξήσεις τις 850.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προφανώς ξεπερνά την οικονομική δυνατότητα οποιουδήποτε γιατρού του ΕΣΥ.

 Η εγκύκλιος Χουλιαράκη με βάση την οποία καλείται ο γιατρός να πληρώσει το ποσό αυτό είναι μεταγενέστερη, απαράδεκτη και πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής θα είναι τραγικές καθώς θα εκτοξεύσουν το κόστος των ιατρικών πράξεων και θα οδηγήσουν στην άσκηση αμυντικής ιατρικής, τα αποτελέσματα της οποίας θα επιβαρύνουν τη συνολική ποιότητα υγείας των ασθενών. Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Υγείας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα δεκαετιών που υπάρχει στη χώρα μας σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ιατρικά σφάλματα από τη Δικαιοσύνη. Έχουμε ήδη ζητήσει συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Η απόσυρση όμως της εγκυκλίου αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα".

Δημ.Κ.