Μολονότι ο ΦΠΑ στο φάρμακο στην Ελλάδα είναι από τους χαμηλότερους στο σύνολο των 34 χωρών της Ευρώπης, όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα, η περαιτέρω μείωσή του θα είχε πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες, σημειώνουν στελέχη της αγοράς. Τα οποία και αναρωτιούνται από την στιγμή που στη διαμόρφωση των τιμών ισχύει ο κανόνας των δύο φθηνότερων τιμών της Ευρωζώνης γιατί αυτός να μην ισχύσει και στον ΦΠΑ, την στιγμή που αποτελεί συστατικό στοιχείο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής.

Όπως υποστηρίζεται, η μείωση του ΦΠΑ αυτόματα θα σήμαινε

1) Χαμηλότερη συμμετοχή του ασθενή στο κόστος αγοράς των φαρμάκων του. Εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος της συμμετοχής ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 600 εκατ. ευρώ

2) Μικρότερη επιβάρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης, που θα είχε ως αποτέλεσμα και την ελάφρυνση του clawback. Θυμίζουμε ότι η περσινή μεταβολή του ΦΠΑ σε κάποια σκευάσματα που επιβαρύνονταν με 13% σε 6% θα εξοικονομήσει 30 εκατ. ευρώ στη φαρμακευτική δαπάνη. 

Εστιάζοντας στα στοιχεία του πίνακα, τον μικρότερο ΦΠΑ στα φάρμακα εμφανίζεται να έχει η Γαλλία, όπου βρίσκεται στο 2,1% στα αποζημιούμενα σκευάσματα και στο 10% στα μη αποζημιούμενα, ακολουθεί η Ελβετία με 2,5%, τρίτο είναι το Λουξεμβούργο και τέταρτη η Ισπανία με 4%. Στο 5%  βρίσκεται ο ΦΠΑ στη η Λιθουανία, Κροατία, Κύπρο και Ουγγαρία, ενώ στο 6% εκτός από την Ελλάδα, είναι το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Πορτογαλία. Στον αντίποδα, με τον υψηλότερο ΦΠΑ που φτάνει και το 25% είναι η Δανία και η Νορβηγία. Επίσης, όπως εμφανίζεται στον πίνακα, υπάρχουν και κάποια κράτη με 0% ΦΠΑ, όπως είναι η Ιρλανδία (0% στα φάρμακα από το στόμα και 23% στα υπόλοιπα), η Μάλτα και η Σουηδία.