Στοιχείο της καθημερινότητας για εκατομμύρια Έλληνες, αποτελεί το Διαδίκτυο. Πρόκειται για ένα σύστημα δικτύων, το οποίο είναι συχνά "εργαλείο" για την εργασία, ενώ παρέχει πληροφορίες σχεδόν για κάθε τομέα ενδιαφέροντος.

Ο τομέας της Υγείας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τα ενδιαφέροντα αυτά, όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, τα οποία αφορούν το 2019.

Από τα στοιχεία προκύπτει πως ένας στους δύο Έλληνες (50%) επισκέπτονται τακτικά το Διαδίκτυο προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για την υγεία τους.

Το ποσοστό βρίσκεται κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, καθώς το 55% των Ευρωπαίων πολιτών αναζητούν στον παγκόσμιο ιστό στοιχεία για την υγεία τους.

Πρώτοι στον σχετικό πίνακα, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω, είναι οι Φινλανδοί, με το 76% να επισκέπτονται το Διαδίκτυο για θέματα Υγείας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ολλανδία (74%) και στην τρίτη η Κύπρος (69%).

Αρκετά πάνω από τον μέσο όρο βρίσκεται η Ισπανία (60%), κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι η Πορτογαλία (49%), ενώ τρίτη από το τέλος είναι η Ιταλία με μόλις 35%.

Στις δύο τελευταίες θέσεις της λίστας είναι η Ρουμανία (31%) και η Βουλγαρία (30%).

Επισκέψεις

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία (2018) της Eurostat για το ποσοστό των πολιτών που κλείνουν ραντεβού με γιατρό μέσω Διαδικτύου.

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, η Φινλανδία κατέχει πάλι την πρώτη θέση, με 44% και ακολουθούν η Δανία (41%) και η Ισπανία (36%).

Το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι 17% και κάτω από αυτό βρίσκονται η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (14%), η Πορτογαλία (12%) και η Ιταλία (9%), ενώ η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη θέση από το τέλος με μόλις 7%.

Χρήση

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 87% των Ευρωπαίων πολιτών ηλικίας 16 έως 74 ετών, είχαν χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο κατά το τελευταίο τρίμηνο. Το ποσοστό αυτό έφτανε το 98% στη Σουηδία και το 68% στη Βουλγαρία.

Η χρήση του Internet αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, καθώς το 2007 ήταν μόλις 57% και το 2013 ήταν 75%.

Η χρήση του αφορά κυρίως αποστολή e-mails (75%), άντληση πληροφοριών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες (68%), instant messaging (67%) και ενημέρωση (63%).

Μεγάλο ποσοστό πολιτών το χρησιμοποιεί για τραπεζικές συναλλαγές (58%) ή για συμμετοχή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (57%), το 53% για να ακούν μουσική και το 52% για τηλεφωνικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις.