"Μιλάμε για Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, χωρίς να έχουμε οριοθετημένο το αντικείμενο και το πεδίο δράσης" , μας λένε πάροχοι υπηρεσιών υγείας οι οποίοι, αν και ενδιαφέρονται για αυτές, υποστηρίζουν ότι χωρίς θεσμοθετημένο θεσμικό πλαίσιο είναι ανεφάρμοστες.  

Μολονότι, όπως λένε οι πηγές μας, είχαν διαβεβαιώσεις από παράγοντες της κυβέρνησης ότι εντός του Φεβρουαρίου θα έβγαινε προς διαβούλευση σχετικό νομοσχέδιο, τελικά αυτές παρέμειναν στα λόγια. 

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζουν, δημιουργούνται φρούδες ελπίδες, αλλά και σύγχυση στην αγορά, συμβάλλοντας σε αυτό και οι "ατυχείς ομιλίες" που κατά καιρούς γίνονται και αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τρόπους που το κράτος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για την υποστήριξη αυτού του εγχειρήματος, αλλά και για τη μείωση του κόστους, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Συγκεκριμένα, ανέφερε επιχειρηματίας από τον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών, πρόσφατα ακούστηκε ότι το κράτος θα αντικαταστήσει απαρχαιωμένα μηχανήματα στις δημόσιες δομές μέσω leasing. Ο όρος αυτός, σύμφωνα με τον ίδιο, που άπτεται του τραπεζικού συστήματος,  αφορά συμφωνία μεταξύ ιδιώτη και τράπεζας και δεν είναι ανεφάρμοστος στην περίπτωση του κράτους. 

Άρα, λένε οι πηγές μας, για να προχωρήσουν και να επιτύχουν οι ΣΔΙΤ θα πρέπει να συνταχθεί ένα σφιχτό θεσμικό πλαίσιο που θα πρέπει να απαντά σε βασικά ερωτήματα;

1) Η Σύμπραξη θα αφορά όλο το νοσοκομείο ή τμήματά του; 

2) Θα λειτουργεί και με Ιδιώτες γιατρούς ή μόνο γιατρούς του ΕΣΥ. Ένας Ιδιώτης γιατρός θα μπορεί να χειρουργεί μέσα στο νοσοκομείο;

3) Μετά τη σύναψη της σύμπραξης, η δομή ή το τμήμα θα λειτουργήσει με το υπάρχον προσωπικό ή θα προσληφθεί νέο με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου;

4)  Πώς θα αμείβεται η εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση; Κανονικά θα πρέπει για λόγους ισοτιμίας να αμείβεται με το ΚΕΝ (τρόπος τιμολόγησης και αποζημίωσης).

5) Τι περιθώρια θα έχει η εταιρεία να προβεί σε ενέργειες περικοπής κόστους;

6) θα υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσει ο επιχειρηματίας σε leasing για την αγορά νέων μηχανημάτων και τι υποχρεώσεις θα έχει για την γενικότερη ανακαίνιση των υποδομών;

7) Τι χρονικής διάρκειας θα είναι οι συμβάσεις και αν θα υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης ή θα δεσμεύει και τους επόμενους υπουργούς και κυβερνήσεις;

Επιχειρηματίες, τονίζουν ότι οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είναι μονόδρομος για να μπορέσουν να σωθούν τα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία επιβιώνουν χάρη στις κρατικές ενισχύσεις, όπως και το προσωπικό που απασχολείται σε αυτά. Η πληρωμή του οποίου ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ και καταβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών.