Ελλείψεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας, υλικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, ανέδειξε η επιδημία του κορωνοϊού.

Η εικόνα δεν προέκυψε τυχαία, αλλά έπειτα από συστηματική υποχρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαία η προσφυγή σε δωρεές κρίσιμου υλικού, όπως μάσκες και αναπνευστήρες.

Η Πολιτεία απέχει κατά το δυνατό από τη στήριξη του συστήματος, την οποία έχουν αναλάβει οι πολίτες (απ' ευθείας ή μέσω του ΕΟΠΥΥ) και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας έτους 2018, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και παρατίθεται πιο κάτω.

Από την εστίαση στην περίοδο 2016 – 2018 προκύπτουν συνοπτικά τα εξής:

Η κυβέρνηση μείωσε τη χρηματοδότηση στην Υγεία, από 4,51 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3,91 δισ.

Το χρηματοδοτικό κενό κλήθηκαν να καλύψουν τα Ταμεία (δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ), πληρώνοντας 4,45 δισ. ευρώ το 2018, από 4,28 δισεκατομμύρια το 2016.

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση (κυβέρνηση και ΕΟΠΥΥ) μειώθηκε από 8,8 δισ. ευρώ σε 8,37 δισεκατομμύρια.

Πολίτες

Το ίδιο διάστημα, η Ιδιωτική Ασφάλιση συμμετείχε στη χρηματοδότηση της Υγείας με αισθητά υψηλότερους πόρους, πληρώνοντας 630,2 εκατομμύρια ευρώ το 2018, έναντι 567,5 εκατομμυρίων το 2016.

Αύξηση παρουσιάζουν και οι ιδιωτικές πληρωμές των πολιτών, οι οποίες έφτασαν στα 5,19 δισ. ευρώ από 5,05 δισεκατομμύρια.

Το σύνολο της ιδιωτικής χρηματοδότησης της Υγείας ανήλθε το 2018 στα 5,82 δισ. ευρώ, έναντι 5,62 δισ. το 2016.

Το χειρότερο είναι πως η αναπλήρωση της χρηματοδότησης δεν κάλυψε το σύνολο των αναγκών που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία (ιδιωτικές και δημόσιες) περιορίστηκαν το 2018 στα 14,25 δισ. ευρώ, έναντι 14,49 δισεκατομμυρίων το 2016.

Νοσοκομεία

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα δημόσια νοσοκομεία δέχτηκαν καίριο πλήγμα από τη μείωση της χρηματοδότησης, με τη σημερινή τους εικόνα να είναι απολύτως ενδεικτική.

Την περίοδο 2016 – 2018, η κυβέρνηση μείωσε τη χρηματοδότησή τους από 3,66 δισ. ευρώ σε 3,09 δισεκατομμύρια.

Το κενό κλήθηκε να πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ, καταβάλλοντας το 2018 το ποσό του 1,32 δισ. ευρώ, έναντι 906,6 εκατομμυρίων το 2016, χρήματα που προέρχονται από τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και συνταξιούχων.

Πέραν αυτού, οι πολίτες κλήθηκαν να πληρώσουν από την τσέπη τους στα νοσοκομεία επιπλέον 150 εκατομμύρια ευρώ (1,72 δισ. ευρώ το 2018, από 1,57 δισ. το 2016).

Μικρή αύξηση παρατηρήθηκε και στη χρηματοδότηση των νοσοκομείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (467,6 εκατομμύρια, από 423 εκατομμύρια το 2016).

Και στην περίπτωση των νοσοκομείων, τα κενά χρηματοδότησης δεν καλύφθηκαν, καθώς τα συνολικά τους έσοδα από όλες τις πηγές περιορίστηκαν το 2018 στα 14,25 δισ. ευρώ, από 14,49 δισ. το 2016.

Επιπλέον Πληροφορίες