Διαρκές είναι πλέον το φαινόμενο της έλλειψης βασικών φαρμάκων στην ελληνική αγορά, με μεγάλο "χαμένο" πάντα τον έλληνα ασθενή. Σύμφωνα με την καταγραφή του ΕΟΦ σε σχετικό κατάλογο στις 17/1/2017,15 φάρμακα βρίσκονται σε μακροχρόνια έλλειψη δηλωμένη από την εταιρεία, μεταξύ αυτών και σημαντικά φάρμακα, ιδίως ψυχιατρικά, 5 εμβόλια βρίσκονται σε πανευρωπαϊκή έλλειψη, άλλα 12 εμβόλια (για παιδιά και ενηλίκους) είναι σε έλλειψη δηλωμένη από την εταιρεία, 47 φάρμακα τελούν σε διακοπή κυκλοφορίας και 12 φάρμακα που παρέχονται από τον ΙΦΕΤ βρίσκονται και αυτά σε έλλειψη. Σε αρκετά δε από τα παραπάνω φάρμακα δεν αναφέρεται και κάποιο εναλλακτικό σκεύασμα.

Πέρα από τα παραπάνω, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι πανελλαδικά, ιδίως στην περιφέρεια, αναφέρουν ελλείψεις και δυσκολία προμήθειας σε πολλά άλλα φάρμακα, όπως αντιθρομβωτικά, νευρο–ψυχιατρικά, ινσουλίνες, εισπνεόμενα και βρογχοδιασταλτικά, αντιεμετικά, αντιπαρκινσονικά, αντιχολινεργικά κ.α..Μάλιστα, σε πρόσφατη επιστολή της 19ης/1/2017, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητούσε από τον ΕΟΠΥΥ την παράταση ισχύος των φαρμακευτικών συνταγών αφού "πολλά σκευάσματα εισάγονται στη χώρα μας σε δραματικά μειωμένες ποσότητες για διάφορους λόγους. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην εξυπηρέτηση των ασθενών καθώς είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις που, εξ’ αιτίας της αδυναμίας έγκαιρης εύρεσης πολλών σκευασμάτων από τα φαρμακεία, οι συνταγές λήγουν χωρίς να εκτελεστούν".

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

  • Που οφείλονται οι ελλείψεις που καταγράφονται ανά κατηγορία στο σχετικό δελτίο του ΕΟΦ; Ποια μέτρα έχετε λάβει για την αντιμετώπισή τους;
  • Όσον αφορά φάρμακα για τα οποία διαπιστώνεται η έλλειψή τους ή η δυσκολία προμήθειας στην αγορά, που αποδίδετε το συγκεκριμένο φαινόμενο και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για τη διαχείρισή του;

Η ερωτώσα βουλευτής

Κατερίνα Μάρκου