Τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό

Κύριε Υπουργέ,

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας, πρόληψης και θεραπείας του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του ΕΚΕΔΙ είναι ΝΠΙΔ. Έως το 2016 το ΕΚΕΔΙ ίδρυσε και οργάνωσε 19 Διαβητολογικά Κέντρα και 71 Διαβητολογικά ιατρεία σε όλη την Ελλάδα (νοσοκομεία και Κ.Υ.). Οργάνωσε πολυάριθμες ενημερωτικές εκδηλώσεις και συνέδρια για τον διαβήτη σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Επιπλέον πλήθος ερευνητικών εργασιών έχουν εκπονηθεί, υλοποιηθεί και δημοσιευθεί από το ΕΚΕΔΙ.

Το ΕΚΕΔΙ έχει προϋπολογισμό 350.000 ευρώ (επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό). O προϋπολογισμός για το 2017 είναι απόλυτα ισοσκελισμένος και εκ των υπαρχόντων στοιχείων ουδέν έλλειμμα υπάρχει για το 2016.  Απεναντίας από τις επιχορηγήσεις όλων των προηγούμενων ετών προκύπτει αδιάθετο υπόλοιπο επιχορηγήσεων 2.478.000. (για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες π.χ. ιδιόκτητος χώρος για ΕΚΕΔΙ, υποτροφίες κλπ).

Από την πίστωση των 350.000 ευρώ ποσό 190.000 ευρώ προβλέπεται για μισθοδοσία προσωπικού (το 60% είναι ερευνητικό προσωπικό). 

Η κατάργηση του ΕΚΕΔΙ σημαίνει α)  κατάργηση ενός υγιέστατου οργανισμού που συντονίζει την παρακολούθηση, αντιμετώπιση των διαβητικών και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στο διαβήτη β) κατάργηση των 19 Διαβητολογικών Κέντρων που έχει θεσπίσει  το ΕΚΕΔΙ.

Σύμφωνα με πρόταση του προέδρου του ΚΕΣΥ κ. Μάρκου αυτά θα αντικατασταθούν από 12 νέα Διαβητολογικά Κέντρα που θα αντιστοιχίζονται σε ιατρικές σχολές και θα προσδιορίζονται από το ΚΕΣΥ (κ. Μάρκου). Έτσι υπάρχει κίνδυνος κατάργησης και Διαβητολογικών Κέντρων που έχουν εξέχουσα σημασία για την αντιμετώπιση των διαβητικών ασθενών.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

  • Ποιος ο λόγος κατάργησης αυτού του αποδεδειγμένα αποδοτικού Οργανισμού;
  • Ποιες οι ενέργειές σας για τη μη κατάργηση των μέχρι σήμερα λειτουργούντων Διαβητολογικών Κέντρων που έχουν εξέχουσα σημασία για την αντιμετώπιση των διαβητικών;

Η ερωτώσα βουλευτής

Εύη Χριστοφιλοπούλου