Ερώτηση

 

Προς: Υπουργό Υγείας

Θέμα: Επιστροφή Claw back από τους πραγματικούς παρόχους του ΕΟΠΥΥ
 
Κύριε Υπουργέ,

 

Το άρθρο 34  του Ν.4447/2016 ορίζει ότι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) θα έχει κάθε χρόνο «κλειστό» προϋπολογισμό για τη δαπάνη αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τους ασφαλισμένους του και ότι κάθε υπέρβαση της δαπάνης αυτής πέραν του προϋπολογισμού θα του επιστρέφεται.
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Claw Back το επιβαρύνονται μόνο οι εταιρίες εισαγωγής και όχι οι πάροχοι που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και που τα διαθέτουν στους ασφαλισμένους τους, προσθέτοντας στην τιμή το δικό τους κέρδος όπως φαρμακεία, εταιρίες κατοίκων νοσηλείας και ιατρικά καταστήματα.
 
Με τον τρόπο αυτόν οι εταιρίες που δεν είναι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ θα κληθούν να πληρώσουν τεράστια ποσά, επιβαρυνόμενες για τα κέρδη άλλων, οι οποίοι τιμολογούν τον ΕΟΠΠΥ σε τιμές λιανικής. Ουσιαστικά με την ρύθμιση αυτή καθιστά απρόσφορη την εισαγωγή και κυκλοφορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εισάγονται στην Ελλάδα από εταιρίες μη παρόχους του ΕΟΠΥΥ.

Επομένως στη περίπτωση αυτή οι εισαγωγικές εταιρίες – μη πάροχοι του ΕΟΠΥΥ υφίστανται δυσμενή μεταχείριση σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας και της αναλογίας.
 
Κατόπιν αυτών,

Ερωτάστε:

1. Θα τροποποιήσετε το παραπάνω άρθρο ώστε το claw back να επιστρέφεται στον ΕΟΠΠΥ από αυτούς τους οποίους αφορά, δηλαδή τους πραγματικούς υπόχρεους επιστροφής του

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ.